تعرفه پزشکی جزء کوچکی از تعرفه واقعی خدمات نظام سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی دباغ با بیان این که تعرفه واقعی خدمات نظام سلامت که این روزها تحت عنوان تعرفه پزشکی از آن یاد می شود "در صورتی که تعرفه پزشکی جزء کوچکی از این کل هست" یکی از مهمترین معیارها برای دسترسی عادلانه به خدمات درمانی برای مردم است گفت: اگر اعتقاد به تعرفه عادلانه خدمات تشخیصی و درمانی نظام سلامت داریم که بخش جزئی آن حق الزحمه گروه پزشکی است باید این نکته مهم را همواره مد نظر داشته باشیم که درصورت عدم تعیین تعرفه های واقعی بخش عمده مردم از دسترسی به خدمات عادلانه محروم می شوند.

وی افزود: آن بخشی از جامعه که دسترسی به بیمه نداشته یا دسترسی حداقلی دارند؛ مجبورند با آن قسمتی از خدمات سر کنند که کمتر از حد استاندارد است و اقلیت قابل توجهی نیز بخاطر دسترسی به بیمه های تکمیلی و یا برخوردار بودن از منابع مالی بیشتر از خدماتی بهره مند خواهند شد که بسیار بالاتر از استاندارد معمول جامعه و یا بالاتر از نرمی است که محرومین جامعه دریافت می کنند، اگر تعرفه های نظام سلامت واقعی نشود بخش مهمی از افراد جامعه "اقشار محروم و آسیب پذیر" از دریافت خدمات استاندارد محروم می شوند و با توجه به این که در دهک های پایین جامعه قراردارند آسیب زیادی به سلامت آن ها وارد می شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: زمانی که یارانه زیادی به نظام سلامت اختصاص یافته و تعرفه در حد پایین نگه داشته شود ؛کسانی که درآمد بالایی داشته و از بیمه تکمیلی برخوردارند خیلی راحت تر به خدمات سلامت دسترسی خواهند داشت، دقیقا مثل حالتی که در یارانه ناشی از حامل های انرژی اتفاق افتاده و دهک های برخوردار، سهم بیشتری از یارانه می برند و این خلاف عدالت است، با واقعی شدن قیمت خدمات تشخیصی و درمانی سازمان های بیمه گر موظف خواهند شد تا مدل پوشش دهی خدمات را طوری تعریف کنند تا صرفا خدمات پایه تحت پوشش بیمه باشد و این دقیقا همان چیزی است که گروههای محروم جامعه به آن نیازدارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دباغ در پایان گفت: هم اکنون سازمان های بیمه گر بواسطه مکانیسم های متعدد، یارانه های پنهان را به نظام سلامت تزریق می کنند که در همه دهک های جامعه به طور یکنواخت توزیع می شود و قاعدتا وقتی یک گروهی در طبقه برخوردار باشند بخشی از یارانه های افراد نیازمند به آن ها می رسد، بنابر این باید به سمتی حرکت کنیم که میزان برخورداری دهک های پایین جامعه از خدمات نظام سلامت در حد استانداردهای مورد نیاز باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه