سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر احسان شریفی­ پور
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهیدبهشتی

تحول و نوسازی در نظام آموزش و علمی کشور، یکی از مهمترین وظائف معاونت آموزشی محسوب می­گردد. توسعه پژوهش در آموزش عالی و کاربست آن در سیاستگذاری­های مرتبط از جمله مباحث مهمی است که در تحولات آموزش عالی و ارتقای این حوزه مطرح است. ارتقای آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کشور، در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دست پیگیری می­باشد.

جلب مشارکت دانشگاه­های علوم پزشکی، صاحبنظران و نهادهای ذیربط برای توسعه پژوهش­های حوزه آموزش علوم پزشکی با هدف تولید شواهد معتبر برای سیاستگذاری­های این حوزه از ماموریت­های مهمی است که در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی دنبال می شود.

با توجه به حسن سوابق، تعهد و تجربیات جنابعالی در عرصه پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی و به استناد اساسنامه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و با عنایت به تایید هیات امنای مرکز، به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب می­گردید. شایسته است ضمن هماهنگی کامل با معاونت آموزشی وزارت متبوع و استفاده از تمام ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی، اساتید، دانشجویان و دستیاران در جهت انجام تحقیقات راهبردی و حل مشکلات نظام سلامت گام بردارید.

بدیهی است پیوست عدالت در تمام شئون مرکز می­بایست جاری و ساری بوده و این مرکز با سازوکاری چابک و موثر باید در حل معضلات نظام سلامت بازویی پرتوان برای معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه