کاهش بستری‌های کرونا در ۱۷ استان و افزایش فوتی‌ها در ۲۹ استان کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با وجود اینکه پیش از این تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور، ۳۳۷ شهر اعلام شده بود، اما در شب گذشته وزارت بهداشت بر اساس جدیدترین به روز رسانی ها اعلام کرد که تعداد شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی در کشور به ۱۸۴ شهر کاهش یافته است؛ به این ترتیب به یکباره خروج ۱۵۳ شهر از وضعیت قرمز کرونا را شاهد بودیم و به این ترتیب در حال حاضر طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور ۱۸۴ شهر در وضعیت قرمز، ۱۸۷ شهر در وضعیت نارنجی، ۷۶ شهر در وضعیت زرد و یک شهر نیز در وضعیت آبی قرار گرفته است.

در همین راستا روز گذشته بهرام عین اللهی وزیر بهداشت نیز گفت: در برابر سویه امیکرون نیز با تلاش کادر بهداشت و درمان با تلافات کمتر و موفقیت‌های بیشتر قله بیماری را تا حدودی رد کرده‌ایم.

با این حال بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته اخیر، یعنی هفته چهارم بهمن ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۱۰۵ همه گیری، نشان می دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور، در هفته اخیر، ۱۰۹۴۹۹ نفر بوده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور طی این مدت ۱۶۸۴۲ نفر و تعداد موارد فوت جدید طی هفته اخیر ۱۳۹۸ نفر بوده است.


مرور روند همه گیری در کلیه استان های کشور تا پایان هفته ۱۰۵ اپیدمی در کشور

تهران

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در استان تهران تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۶۶۲۸ نفر بوده است، تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر نیز ۲۱۰۲ نفر و تعداد موارد فوت جدید ۱۴۴ نفر بوده است.

همچنین در استان تهران، در هفته اخیر، روند بستری کاهش و فوت استان تهران افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

ایلام

در هفته اخیر روند بستری ایستا و موارد فوت افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری ایستا و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور پیشی گرفته است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری و فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور پایین تر است.

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

سمنان

روند بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز نشان می دهد و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش نشان می دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.  

یزد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و موارد فوت استان افزایش بارز داشته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.  

لرستان

موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری روندی ایستا پیدا کرده است و موارد فوت استان افزایش بارز یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز از متوسط کشور پیشی گرفته و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

قزوین

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.  

بوشهر

موارد بستری کاهش و فوت استان روندی ایستا داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.  

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

گلستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز داشته است. میزان بروز بستری استان از متوسط کشور بیشتر و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری افزایش نشان می دهد و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و مرگ و میر استان معادل متوسط کشور است.

زنجان

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز و فوت افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

خراسان رضوی

روند بستری و فوت کاهش نشان می دهد. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

البرز

در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.  

اصفهان

در هفته اخیر روند بستری افزایش مختصر و فوت افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

فارس

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز نشان می دهد. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا شده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در نمودارهای زیر می توانید کاهش موارد مثبت بستری در هفته اخیر در ۱۷ استان کشور و افزایش موارد متوفی در هفته اخیر در ۲۹ استان کشور را مشاهده کنید:

ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه