اعضای هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این ابلاغیه آمده است؛

جناب آقای سعید کریمی، معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون محترم آموزشی
جناب آقای دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور محترم و مدیرمدیرکل حوزه وزارتی
جناب آقای دکتر علیرضا افشار
جناب آقای مهندس سید حسین صفوی

به استناد ماده 2 قانون هیات امنای صرفه جویی رزی در معالجه بیماران مصوب 21/09/1378 مجلس شورای اسلامی، با توجه به تعهد، تجربه و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "عضو هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران" منصوب می شوید تا با استعانت از خداوند متعال و با رعایت جوانب شرعی و قانونی در جهت تحقق اهداف و ماموریت هیات امنای برای توسعه کمّی و کیفی خدمات سلامت در جامعه اهتمام ورزید. در این خصوص اهم انتظارات به شرح ذیل می باشد:

1_ بکارگیری تمامی ظرفیت های قانونی هیات امنای در جهت تحقق اهداف و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2_ برنامه ریزی لازم برای بهره وری و مدیریت بهینه منابع موجود در راستای تامین نیازهای دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی تابعه.
3_ برنامه ریزی برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های بازرگانی هیات امنا و سامان دهی فعالیت های واحدهای کسب و کار تابعه در راستای تحقق ماموریت های هیات امنا.

4_ برنامه ریزی برای بهره مندی از توانمندی های تولیدکنندگان داخلی و دانش بنیان در صنعت تجهیزات پزشکی.
5_ برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه حمایت های هیات امنا از روندهای درمانی بیماران در چارچوب ماموریت های محوله.
6_ اتخاذ رویکردی استراتژیک در مسیر تحقق ماموریت هیات امنا و اصلاح ساختارها و فرآیندهای داخلی در راستای توسعه فعالیت ها، بهبود اثربخشی عملکرد و جلوگیری از بروز فساد و انحراف.

امید است با اتکال به خداوند متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فسادستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در انجام این رسالت خطیر موفق و موید باشید.

دکتر بهرام عین اللهی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وبدا

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه