ضرورت استفاده از ظرفیت های خیرین برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در جلسه صبح امروز شورای معاونین سازمان نظام پزشکی که با حضور مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی و دبیرکارگروه خیرین سلامت و مشارکت های مردمی وزارت بهداشت برگزار شد محمد رئیس زاده با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های خیرین برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم گفت: افراد خیر در حوزه سلامت برای خرید تجهیزات و ساخت اماکن و سازه های بیمارستانی، کمک های خیریه به بیماران و همراهان آن ها پیش قدم بوده اند و در حال حاضر نیز باید با نوعی نگاه ویژه در حوزه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم فعالیت های مثمرثمری انجام داد، حضور و ماندگاری کادر درمان در مناطق محروم سبب کاهش بار مراجعات به شهرستان های بزرگ و مراکز استان ها خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن تشکر از ارائه گزارش مطلوب دبیرکارگروه خیرین سلامت وزارت بهداشت با اشاره به نقش موثر سازمان نظام پزشکی بویژه بیمارستان های خصوصی در درمان رایگان روزانه صدها نفر در سراسر کشور ادامه داد: باید زیرساخت های لازم و داشبورد مدیریتی جهت اعلام این آمار از یک سو  و آمادگی مراکز درمانی خصوصی برای همکاری خیرانه در حوزه سلامت ایجاد شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در پایان رضا محمودی مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی و دبیرکارگروه خیرین سلامت و مشارکت های مردمی وزارت بهداشت نیز ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه استفاده از خیرین در مشارکت های اجتماعی بویژه در حوزه سلامت به عدم تصدی گری دولتی، کمک سازمان های مردم نهاد و نقش موثر وقف در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: مجمع خیرین سلامت و وزارت بهداشت آمادگی کامل دارند تا با همکاری سازمان نظام پزشکی فعالیت بسیار ارزشمندی را در این حوزه انجام دهند.

پایان پیام/

مطالب مشابه