دستیاران و متخصصان طرحی ضریب کا انگیزه ای برای فعالیت ندارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک شکارچی با اشاره به این که متخصصان طرحی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند گفت: میزان پرداخت حقوق ثابت بسیار پایین، عدم تعلق حق ماندگاری درصورتی‌که متخصصان کمتر از 23 روز در منطقه حضور داشته باشند، نداشتن حق مطب برای حداقل یک‌سال در آغاز طرح و همچنین نداشتن پروانه مطب سبب شده تا پزشکان جوان نتوانند وام بگیرند در واقع میزان کاستی‌های بسیار زیاد و برخوردهای سلیقه ای و روایت های مختلف از آئین نامه ها در خصوص پرداخت ها عمده‌ترین مشکلات متخصصان جوان طرحی است.

وی با اشاره به افزایش آمار مهاجرت بعد از اتمام دوره ی طرح در متخصصان طرحی ضریب کا افزود: عدم وجود تعادل بین میزان ساعت، فشار کاری و مسئولیت حرفه ای با درآمد، مشکل حمل و نقل متخصصین به مناطق کمتر برخوردار، عدم وجود تعادل منطقی و عادلانه درآمد بین رشته های مختلف تخصص، عدم اجرای هماهنگ و یکپارچه قوانین موجود در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور و وزارتخانه، اعمال مالیات بیشتر نسبت به بخش خصوصی و اعمال سلیقه ای کسورات توسط بیمه موجب شده بسیاری از همکاران تمایلی به ماندگاری و ادامه فعالیت در مناطق محروم و دورافتاده نداشته باشند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی دور شدن از خانواده و همسر و فرزندان و عدم تمایل برای ورود به رشته های فوق تخصصی و سیستم هیأت علمی را از دیگر مشکلات همکاران طرحی خود عنوان نمود و گفت: خروج بسیاری از نیروهای هیأت علمی و غیر هیأت علمی از سیستم دولتی و یا تمام وقتی و همچنین نبود شرایط زندگی نرمال برای متخصصین در مناطق کمتر برخوردار "خانه، شرایط رفاهی و آموزشی برای خانواده ی متخصصین" از جمله معضلاتی است که انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق را به حداقل می رساند.

شکارچی با اشاره به فعالیت دفتر دستیاری در معاونت آموزش و پژوهش سازمان نظام‌پزشکی اظهار کرد: کاهش تمایل پزشکان عمومی برای ورود به رزیدنتی، خروج و انصراف بسیاری از همکاران طی مدت دستیاری از ادامه تحصیل بویژه در رشته های جنرال، عدم اطمینان از آینده کاری، شغلی و مالی در رشته های مختلف تخصصی موجب خالی ماندن بسیاری از رشته های تخصصی در شهرستانهای کمتر برخوردار شده است، همکاران دوره دستیاری و متخصصان طرحی ضریب کا انگیزه و شور و حالی برای ادامه فعالیت خود نداشته و باید متولیان امر تدابیر لازم را برای رفع مشکلات این همکاران اتخاذ نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان در بیان راهکارهای برون رفت از این معضلات و ایجاد انگیزه برای گروههای دستیاری و متخصصین طرحی ضریب کا خاطرنشان کرد: وقتی که بودجه ای برای پرداختی بیشتر به پزشکان وجود ندارد باید اجازه ی کار خارج از سیستم دولتی به متخصصان داده شود و با  برداشتن سقف پرداختی، اجرای یکسان قوانین موجود، افزایش مناسب و منطقی حقوق ثابت و کم‌کردن مدت زمان پرداختی کارانه ها، دادن وام‌های بلند مدت با ارقام مناسب و به طور کلی حمایت مادی و معنوی و ایجاد ارزشمندی در بین متخصصان زمینه را برای فعالیت مطلوبتر و ایجاد علاقه و انگیزه برای ماندگاری در مناطق محروم ایجاد کرد.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه