داروی فاویپیراویر جایگاهی در پروتکل درمانی کووید۱۹ در کشور ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمیدرضا جماعتی گفت: دیروز شصت و چهارمین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا و آخرین جلسه این کمیته در سال ۱۴۰۰ برگزار و مباحث مختفی در آن مطرح شد. استفاده از داروی مولیپیراویر که سازمان جهانی بهداشت به صورت شرایطی، استفاده از آن را مطرح کرده، مورد بررسی قرار گرفت اما به اتفاق آرا، استفاده از این دارو در درمان کووید۱۹ و ورود آن به پروتکل های درمانی کرونا در ایران تصویب نشد.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: علت عدم تصویب داروی مولیپیراویر این است که هنوز شواهد کافی وجود ندارد و مطالعات محدودی در مورد این دارو در شرایط خاص انجام شده همچنین در برخی مطالعات، مشخص شده که این دارو ممکن است باعث جهش های ژنتیکی شود و سازمان جهانی بهداشت نیز تاکید دارد که باید بررسی ژنتیکی در استفاده از این دارو انجام شود، از سوی دیگر مشخص نیست که کدام دسته از بیماران پرخطر باید از این دارو استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه در موج ششم هستیم و امکان بستری تعدادی از بیماران در بیمارستانها با شدت خفیف که دارای سیستم ایمنی ضعیف یا مصرف کننده داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن هستند و نیاز به درمان کامل کرونا در بیمارستانها نداشته باشند، مقرر شد تجویز سه روزه رمدسیویر تا نرسیدن به حد پایین موج ششم و شرایط عادی بر اساس پروتکل درمانی مصوب کمیته علمی و ابلاغی معاونت درمان، ادامه یابد.

به گزارش وبدا جماعتی در پایان گفت: سندروم التهابی با گرفتاری چند سیستم در بدن "MIS-C" در بالغین بررسی هایی در جلسه روز گذشته کمیته علمی کشوری کرونا انجام شد. این عوارض ممکن است ۲ تا ۱۲ هفته بعد از ابتلا به کرونا ایجاد شود و مهمترین علائم آن، تب، درگیری سیستم قلبی عروقی به شکل میوکاردیت و سکته قلبی و علائم گوارشی و سایر علائم باشد. این سندروم در کودکان بیشتر مشاهده شده و در بالغین، نادر است و مقرر شد در پروتکل جدید کمیته علمی کشوری کرونا، این سندروم و درمان های مورد نیاز آن نیز مطرح شود. بهترین درمان برای این بیماران، استفاده از کورتون است و سایر داروها نیز در پروتکل درمانی، ذکر خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه