تدوین برنامه نظارتی حوزه درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال جدید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید کریمی گفت: توجه به ماهیت و استمرار بی‌وقفه و بدون تعطیلی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران، پیش بینی و برنامه‌ریزی نحوه اجرای فعالیت‌های سال آتی و پایش عملکرد موسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان و دندانپزشکان منطبق با آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط حاکم بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی امری ضروری است.

وی افزود: با توجه به اینکه همواره حمایت از حقوق ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت از طریق اعمال نظارت‌های برنامه ریزی شده و مستمر مورد نظر این معاونت قرار دارد، اجرای این امر در سال آتی با اهتمام بیشتر مورد انتظار است و در این راستا ضرورت دارد حوزه نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی از هم اکنون برنامه ریزی نظارتی خود را با هدف بازدید نظارتی از تمام مراکز ارائه کننده خدمات سلامتی انجام و مطابق با آن عمل کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در سال آتی، برنامه ستادی پایش عملکرد حوزه نظارتی معاونت درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است، برنامه‌ریزی نظارتی معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی به نحوی باید تنظیم شود که بازدیدهای نظارتی جامع، حداقل یک بار از کلیه موسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان و دندانپزشکان انجام و در مورد مراکز دارای مغایرت های عملکردی یا تخلفات اجرایی، نظارت های بعدی تا اطمینان از بهبود عملکرد و اصلاحات لازم انجام شود.

کریمی ادامه داد: نظارت‌ها در مورد موسسات پزشکی دارای چک لیست کشوری بر اساس چک لیست‌های ابلاغی و در مورد سایر مراکز از طریق چک لیست های در اختیار باید انجام پذیرد، در برنامه بازدیدهای نظارتی، رعایت تعرفه های مصوب هیات دولت و ابلاغی وزارت متبوع "صدور صورتحساب خدمات و عدم دریافت وجوه نامتعارف و خارج از صورتحساب" عدم ارجاع بیماران و همراهان به خارج از بیمارستان جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و تامین آن توسط بیمارستان، عدم فروش دارو و تجهیزات در مطب و سایر موسسات پزشکی سرپایی  و خرید آن توسط بیماران از طریق داروخانه ها، باید مورد توجه باشد.

وی اظهار کرد: احراز صلاحیت های حرفه ای و کار کلیه شاغلان موسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان و عدم به کارگیری دانشجویان، دستیاران، متعهدین خدمت و سربازان و افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در تمام مراکز تشخیصی و درمانی، توسعه و افزایش بخش، تخت، واحد و تجهیزات پزشکی نیازمند اخذ مجوز و موسسات پزشکی و مراکز فعال غیرمجاز در حوزه سلامت، سقط های جنایی و غیرقانونی و همچنین موارد ابلاغی مرتبط با قانون صیانت از خانواده و جوانی جمعیت باید مورد نظارت قرار گیرد.

به گزارش وبدا معاون درمان وزارت بهداشت در پایان تریح کرد: نحوه اجرای قانون انطباق و آیین نامه اجرایی آن در کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سلامت، اعمال قوانین با تخلفات احتمالی انضباطی ،انتظامی و تعزیراتی به صورت دقیق و منطبق با مراتب تعیین شده در قانون مربوطه باید مورد بررسی و نظارت قرار گیرد، بخشنامه های نظارتی ابلاغی توسط این معاونت به موازات برنامه نظارتی معاونت های درمان دانشگاه ها، نحوه اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت از طریق نسخه نویسی الکترونیکی در مطب، پزشکان، دندانپزشکان، دفاتر کار، موسسات پزشکی سرپایی و بستری در قلب بخشنامه های مربوطه نیز باید مورد بررسی و اعمال نظارت قرار گیرد، برنامه نظارتی شامل کلیه مراکز خصوصی، دولتی آموزشی و درمانی، عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه و کلیه موسسات و مراکز فعال در حوزه سلامت ذیل نهادها و سازمان های مختلف خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه