طلب ۱۹ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر دوش وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کرونا که از اسفند ۹۸ وارد ایران شد، مهمترین ضربه‌ای که به کشور وارد کرد در بخش درمان و روزهای طاقت فرسای فعالیت کادر درمان و دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور بود و تقریبا بسیاری از هزینه‌های بخش بهداشت و درمان به این سو سوق داده شد.

بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی به خاطر خرید تجهیزات و امکانات خود به اعتبارات بیشتری نیاز داشتند و همین موضوع باعث شد که برای بخش‌های مختلف بیمارستانی، امکانات و تجهیزات بیشتری خریداری شود و این موضوع باعث شد که دانشگاه‌ها از این نظر بدهی از وزارت بهداشت داشته باشند.

سوق دادن همه امکانات به بخش کرونا مهمترین موضوعی بود که در این دوران هزینه‌های بخش درمان و بهداشت کشور را افزایش داد زیرا بار سنگینی که بر دوش حوزه درمان گذاشت بسیار سرسام آور بود و همین موضوع بار مالی بسیاری از بیمارستان‌ها را برای خرید تجهیزات و امکانات جدید ویژه بخش کرونا نیز افزایش داد.

کمال حیدری معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص گفت: بزرگترین مشکلی که اکنون وزارت بهداشت با آن مواجه است، معوقات بدهی و مشکلات مالی همکاران در بخش بهداشت و درمان است، در دوران کرونا برای بسیاری از بدهی همکاران و حقوق کارکنان بخش بهداشت و درمان دچار بحران شدیم زیرا همه امکانات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به سمت تجهیز این مراکز سوق داده شد.

وی افزود: البته همکارانی ما این بار را به دوش کشیدند که مردم در صحت و سلامت کامل باشند و ما به عنوان مسئول شرمنده این افراد شدیم زیرا بیشترین زحمات در دوره فعالیت آنها در دوران کرونا صورت گرفت و همچنان نتوانستیم در تکالیف قانونی آنها برنامه ریزی کنیم و در کرونا بر مشکلات ما در این زمینه افزوده شد، حدود ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان کل بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش بهداشت و درمان بود که سه هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: بخش بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت هزینه درمان، دارو، تجهیزات و امکانات بدهی دارند که به دوش وزارت بهداشت باقی مانده است، این بدهی حوزه دانشگاه علوم پزشکی برای مقابله با کرونا بود که امیدواریم بتوانیم این بدهی با همت سازمان برنامه و بوجه و ستاد ملی مقابله با کرونا تامین و پرداخت شود.

به گزارش ایرنا حیدری در پایان گفت: امیدواریم سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت این بدهی تلاش جدی داشته باشد و این میزان اعتبار مورد نیاز برای وزارت بهداشت تامین تا به دانشگاه‌ها داده و در بخش بهداشت و درمان هزینه شود چون از سه ماه گذشته تاکنون پیگیر دریافت این مبلغ هستیم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است، همت سازمان برنامه و بودجه برای تامین این مبلغ را طلب داریم که امیدواریم به زودی برای جبران بخشی از مشکلات این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه