ضرورت استقرار نظام دیده‌بانی منابع انسانی سلامت در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهروز رحیمی با بیان اینکه استقرار نظام دیده‌بانی منابع انسانی در حوزه سلامت نیاز به عزم ملی و مشارکت بالای کلیه ذینفعان بخش سلامت دارد گفت: اجرای این نظام در بخش دولتی و غیردولتی با فراهم شدن قدرت اجرایی و اهرم‌های مورد نیاز وزارت بهداشت در اجرا و با در نظر گرفتن زمان لازم، میسر خواهد شد.

وی افزود: حمایت همه‌جانبه و جلب مشارکت مسئولین وزارت بهداشت و برون وزارتی بخش سلامت برای انجام این کار مهم و گسترده طبق نقشه راه تدوین‌شده موردنیاز است که موضوع را تا حصول نتیجه‌ای مطلوب دنبال خواهیم کرد، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در تلاش است که منابع انسانی وزارت بهداشت را ساماندهی کند، با اجرای صحیح و استقرار نظام دیده‌بانی منابع انسانی در وزارت بهداشت قطعاً شرایط کمی و کیفی در حوزه منابع انسانی بیش‌ازپیش بهبود خواهد یافت.

جلسه استقرار نظام دیده‌بانی منابع انسانی سلامت در کشور با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه به موارد بیان مسئله و دلایل نیاز به راه‌اندازی نظام دیده‌بانی منابع انسانی در بخش سلامت کشور و مزایای چشمگیر آن در حوزه منابع انسانی حوزه سلامت، اقدامات و پژوهش‌های انجام‌شده در مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت برای استقرار نظام دیده‌بانی به‌صورت خلاصه که شامل سه طرح تحقیقاتی و مطالعاتی از سال 1398 تاکنون است و همچنین موضوع سه طرح "تعیین الزامات و ارائه مدل دیده‌بانی بومی منابع انسانی سلامت برای کشور"  "امکان‌سنجی استقرار نظام دیده‌بانی منابع انسانی که طی آن سبد شاخص‌های دیده‌بانی و اقلام اطلاعاتی موردنیاز آن‌ها تعیین‌شده است و چالش‌های استخراج شاخص‌های دیده‌بانی شناسایی و راهکارهای مرتفع نمودن آن‌ها بررسی گردید" و همچنین "طرح سوم بر اساس نتایج دو مطالعه قبلی صورت گرفته است که منجر به ارائه نقشه راه پیاده‌سازی نظام دیده‌بانی منابع انسانی در نظام سلامت کشور شده است". پرداخته شد و گفتگو صورت گرفت. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه