زیر میزی یکی از خطوط قرمز وزارت بهداشت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا رحیم نیا در پاسخ به مطلبی در مورد پدیده زیرمیزی و تخلف معدودی از پزشکان گفت: تعداد پزشکانی که ممکن است درخواست زیر میزی کنند، نسبت به جمعیت جامعه پزشکی، بسیار محدود است و توسط معاونین درمان دانشگاه ها و سازمان نظام پزشکی با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
 
مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت با بیان اینکه یکی از خطوط قرمز وزارت بهداشت بحث زیر میزی است ادامه داد: پدیده زیرمیزی بیشتر به همکارانی مربوط می شود که جراحی ها را انجام می دهند؛ مردم عزیزمان باید بدانند که بهترین راهکار، محدود کردن فعالیت این افراد است. ما در اکثر رشته ها پزشکان خوشنامی داریم که اعمال جراحی را با تعرفه های دولتی انجام می دهند و بیمار هزینه اضافی پرداخت نمی کند. 
 
به گزارش وبدا وی در پایان افزود: هموطنان عزیز می توانند گزارش موارد را به داخلی ٥ سامانه ١٩٠ اطلاع دهند. این سامانه توسط اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و اداره نظارت بر درمان معاونت درمان، رصد می شود. لذا مردم عزیز می توانند هرگونه اضافه پرداختی و یا درخواست برای مبلغ اضافی را به این سامانه اطلاع دهند، و مطمئن باشند که ما پیگیری می کنیم، خاطیان علاوه بر اینکه هزینه اضافی را باز می گردانند، به تعزیرات نیز معرفی می شوند و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه