ظرفیت پزشکی در کنکور ۱۴۰۱ افزایش می یابد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسن شجاعی گفت: پرونده کمبود پزشک در کمیسیون اصل ۹۰ از سال گذشته مفتوح است و گزارش عملکرد کمیسیون در راستای حل این مسئله در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. پس از پیگیری های فراوان کمیسیون اصل نود مجلس، در نهایت، ماده‌ واحده "افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی" به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید.

وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ بر اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی نظارت خواهد کرد تا حتماً در کنکور سراسری ۱۴۰۱ اعمال شود، در گزارش تهیه شده توسط این کمیسیون در راستای افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی پیشنهاداتی ارائه شده است که می‌تواند در ادامه کار به دولت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کمک کند. 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: از جمله این پیشنهادها می‌توان به به‌کارگیری نیروهای حد واسط ازجمله بهداشت‌کاران دهان و دندان برای ارائه خدمات درمانی اولیه اشاره کرد. البته باید دقت کرد که این طرح از دهه ۶۰ اجرا شده اما رفته‌رفته از ماهیت اصلی خود فاصله گرفته است و نقش این کارشناسان در ارائه خدمات درمانی به مردم مناطق محروم تقریباً به صفر رسید. 

به گزارش فارس شجاعی در پایان ضمن انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در اجرای مصوبات وزارت بهداشت و عدم تدوین آیین‌نامه افزایش ظرفیت پزشکی گفت: قطعاً عملکرد وزارت بهداشت در راستای اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی توسط کمیسیون بررسی خواهد شد و درصورتی‌که نتیجه مطلوب یعنی افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی و تخصص در راستای منافع کشور حاصل نشود، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه