جامعه پزشکی جزء مودیان خوش حساب ما هستند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در دیدار محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی، مدیران عامل بیمارستان های خصوصی و نمایندگان برخی از صنوف با دکتر "داوود منظور" رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونین وی، بر تشکیل کارگروه ویژه متشکل از معاونین سازمان های امورمالیاتی و نظام پزشکی جهت رسیدگی به وضعیت مالیاتی و تسهیل شرایط جامعه پزشکی تاکید شد.

در این دیدار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که جامعه پزشکی جز مودیان خوش حساب ما هستند؛ بر همکاری فیمابین در خصوص افزایش آگاهی های جامعه پزشکی نسبت به امور مالیاتی و همچنین راه اندازی میزهای خدمت برای ارائه مشاوره های لازم به پزشکان از سوی کارشناسان سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد. نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه