در خصوص تعرفه‌های پزشکی، دولت بازیچه دست سازمان‌های بیمه‌گر شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عبدالرسول صداقت با بیان این که بیش از دو دهه است که حق تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی به ناحق از سازمان نظام پزشکی سلب شده است، اظهار کرد: در طول این دو دهه ظلم بزرگی به جامعه پزشکی و بیماران وارد شده است، زیرا در این میان تصمیم گیر نه دولت است و نه جامعه پزشکی و وزارت بهداشت؛ بلکه سازمان های بیمه گر (که خود خریدار خدمت هستند ) نسبت به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی اقدام می کنند و در واقع مانند یک مشتری هستند که وارد مغازه شده و علاوه بر انتخاب کالا قیمت آن را نیز خود تعیین می کند.

وی افزود: هیات دولت دانسته یا نادانسته بازیچه دست سازمان های بیمه گر شد شاید به این دلیل که بیمه ها بویژه سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و چون دولت بدهکار این سازمان است به شکلی میخواهد مطالبات و بدهی های پرداخت نشده به تامین اجتماعی را جبران کند. 

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از این که سلامتی مردم و جامعه پزشکی در این میان نابود می شود؛ ادامه داد: در شأن دولت نیست بازیچه بیمه ها شود و اگر مدعی است بر اساس کار کارشناسی عمل می کند پس چرا این همه کارشناسی های مختلف از سوی جامعه پزشکی ، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه مورد توجه قرار نگرفت. 

 وی خاطرنشان کرد: راهی که دولت در پیش گرفته است به نابودی جامعه پزشکی و زیان سنگین برای بیماران منجر خواهد شد.نظام پزشکی


پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه