ایجاد شبکه درمان ناباروری در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید کریمی با اعلام این خبر در ششمین جلسه قرارگاه عملیاتی حمایت از سلامت خانواده و جوانی جمعیت که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد گفت: طبق ماده 41 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد مراکز تخصصی درمان ناباروری در سطوح دو و سه در استان ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به این که هم اکنون در 36 دانشگاه علوم پزشکی کشور مرکز درمان ناباروری وجود دارد افزود: توزیع این مراکز در استان ها به نسبت جمعیت باید مناسب سازی شود. استان هایی هستند که دارای یک مرکز هستند، برخی استان ها 2 تا 5 مرکز و برخی دیگر بیش از 5 مرکز دارند. ولی در استانی مثل خراسان رضوی که بیش از 5 مرکز دارد به دلیل جمعیت زیاد استان هنوز کمبود داریم. در برخی استان ها هم بیش از نیاز جمعیتی مرکز درمان ناباروری وجود دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: برخی موارد دیگر در ایجاد این شبکه باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال متوسط فاصله این مراکز با شهرستان‌ها در استان ها باید 163 کیلومتر باشد ولی در برخی شهرها مثل ایرانشهر در سیستان و بلوچستان این فاصله 700 کیلومتر است، شهرهای سبزوار، تربت حیدریه و گناباد در خراسان رضوی و شهرهای داراب، لامرد و کازرون در فارس برای ایجاد مراکز سطح 2 درمان ناباروری مورد نظر هستند.

به گزارش وبدا کریمی در پایان گفت: سطح بندی خدمات در مراکز درمان ناباروری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا بالغ بر 85 درصد از درمان های ناباروری در سطح 2 با هزینه بسیار کمتر نسبت به سطح 3 قابل انجام هستند، راه اندازی سامانه جامع ناباروری و انتظارات از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای راه اندازی مراکز سطح دو در بیمارستان های با مرکزیت خدمات زنان ضروری است.

پایان پیام/

مطالب مشابه