در تعرفه های تعیین شده بوی تبعیض به مشام می رسد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج خسرونیا با اشاره به این که تعرفه های مصوب هیات وزیران برای سال 1401 حاصل تفکر غیرکارشناسی است گفت: پزشکی که برای نوشتن نسخه باید تمام بدن بیمار را معاینه و همه سوابق بیماری او را ارزیابی نماید همچنین داروهای دریافتی از قبل و کلیه آزمایشات و رادیو گرافی و ct و Mri فرد را مورد بازبینی و بازخوانی قرار دهد چطور می تواند با تعرفه صد هزار تومان زندگی کند؟!

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به تورم موجود و چند برابر شدن هزینه های اداره مطب گفت: حتی در تعرفه های تعین شده نیز بوی تبعیض به مشام می رسد، برای سنین مختلف ویزیت مجزا تعین کرده اند اما برای یک فرد هشتاد ساله با ده ها بیماری ویزیت جدا گانه تعین نشده است.!!

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان افزود: عدم توجه به طب مادر و نادیده گرفتن پزشکان نسخه نویس اسباب ناراحتی همکاران و خروج از گردونه طبابت را فراهم نموده است که امیدواریم در دولت و مجلس گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات متخصصین داخلی و مرتفع نمودن مشکلات آن ها وجود داشته باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه