تدوین طرح جامع وزارت بهداشت برای "عدالت و تعالی نظام سلامت"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نفیسه حسینی یکتا در رابطه با نقش مردم، مسئولین و همچنین سمن‌ها در تحقق عدالت و تعالی نظام سلامت گفت: معمولا تعبیر از عدالت آن است که در نقاط مختلف کشور دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در حد مطلوب برقرار باشد و در سطوح مختلف ارائه خدمت، شرایطی را برای مردم فراهم کرد که بتوانند به خدمات مختلف بر اساس سطح بندی تعیین شده دسترسی مطلوب را داشته باشند؛ بنابراین در صورتی که دولت‌ها به ‌نقطه‌ای رسند که چه از نظر ارائه خدمات و چه از نظر پوشش بیمه‌ای، دسترسی برای عموم مردم برقرار باشد، به این ترتیب به مفهوم عدالت در سلامت نزدیک شده‌ایم.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در توضیح مقوله "تعالی نظام سلامت" گفت: در صورتی که ارائه خدمات فعلی به سمت نقطه بهتر و مطلوب‌تر حرکت کرده و دسترسی را برای عموم مردم راحت‌تر کند، به تعالی سلامت نیز نزدیک شده‌ایم.

وی در خصوص مفهوم عدالت و تعالی سلامت در حوزه طب ایرانی و همچنین اسناد بالادستی این حوزه، به برنامه ششم توسعه در خصوص ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت و همچنین سند ملی گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: عدالت در ارائه خدمات از دیدگاه توسعه طب ایرانی به معنای آن است که بتوان شرایطی را ایجاد کرد تا متناسب با سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها در وزارت بهداشت، عموم جامعه به خدمات مورد تایید در حوزه طب ایرانی و البته توسط افراد مورد تایید دسترسی داشته باشند و با این دسترسی مطلوب و عادلانه بتوان بازار تقاضای این حوزه را به بهترین شکل پاسخ داد.

حسینی یکتا در خصوص مبحث "تعالی سلامت" در حوزه طب ایرانی گفت: همان طور که راهبرد سازمان جهانی بهداشت نیز هست، با ادغام این خدمات در نظام سلامت، می‌توان در تمام سطوح ارائه خدمات، چه با دیدگاه پیشگیرانه در سطوح خانه‌های بهداشت و چه در سطوح ۲ و ۳ ارائه خدمات تخصصی سلامت، با در دسترس قرار دادن خدمات حوزه طب ایرانی، به تعالی نظام سلامت و افزایش قوت و قدرت این نظام کمک کرد.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در خصوص نقش دولت و سیاستگذاران نظام سلامت در تحقق عدالت در سلامت گفت: در این راستا لازم است که دولت‌ها موانع ایجاد این عدالت و تعالی را از سر راه بردارند و با برنامه‌ریزی‌های دقیق، این موضوع را به نقطه مطلوب برسانند. همچنین وظایف خود برای اجرایی شدن اسناد بالادستی را به شکل عملیاتی و دقیق انجام دهند. در مجموع سیاستگذاری‌هایی باید در حوزه‌های مختلف نظام سلامت از جمله آموزش، پژوهش، درمان، بهداشت و سایر حوزه‌ها مورد لزوم است که در دولت سیزدهم به این موارد توجه شده است.

وی در خصوص موانع دستیابی به عدالت و تعالی نظام سلامت افزود: قاعدتا در دستیابی به عدالت و تعالی نظام سلامت موانعی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به برخی برنامه‌ریزی‌های نادرست، برخی اوقات تعارض منافع و مواردی از این دست را می‌توان اشاره کرد و لازم است که بسترسازی برای رفع این موانع به بهترین شکل انجام شود.

به گزارش ایسنا حسینی یکتا در پایان به طرح جامع وزارت بهداشت برای تحقق عدالت و تعالی نظام سلامت اشاره کرد و گفت: این طرح در وزارت بهداشت با نگاهی غیر انحصارطلبانه و توجه به تمامی ظرفیت‌های موجود تدوین شده است و امیدواریم بتوانیم در این خصوص به بهترین شکل عمل کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه