تغییر نگرش افراد، رویکرد جامعه و اقناع مردمی در رشد جمعیت موثر است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کمال حیدری با بیان این مطلب در سومین جلسه کمیته بهداشت قرارگاه سلامت خانوده و جوانی جمعیت که در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد گفت: بحث جمعیت به  دلیل محدودیت زمانی پنجره جمعیتی کشور از یک بحث صرفا علمی یا سلیقه ای بسیار فراتر رفته و اکنون به یک مساله ملی و دغدغه بزرگ اجتماعی بدل شده است.

وی با اشاره به این که دشمنان دنبال القای ناامیدی به مردم هستند افزود: آنان سال هاست برای جلوگیری از رشد جمعیت ایران برنامه ریزی کرده اند و چون معتقدند مساله جمعیت می تواند موجب فروپاشی جامعه ایران شود بنابراین از هیچ کوششی در راستای جلوگیری از رشد جمعیت کشور، همچون تبلیغات منفی رسانه ای، فروگذار نمی کنند. بنابراین برای خنثی سازی توطئه ها همدلی و همکاری درون بخشی و میان بخشی دستگاه ها در اجرای قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: متاسفانه حتی در بین اقشاری که مشکل معیشتی ندارند مشاهده می شود که نسبت به اهمیت مساله فرزندآوری حساس نیستند و یا این که به داشتن تنها یک فرزند اکتفا می کنند، پیری جمعیت در آینده یک معضل جدی برای کشور خواهد بود که تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور را می تواند دچار مشکل کند. بنابراین حوزه سلامت بسیار قوی تر از برنامه تنظیم خانواده باید به برنامه افزایش جمعیت بها داده و برای اجرای قانون جدیت داشته باشد.

حیدری در پایان گفت: نظام سلامت همانگونه که در زمینه واکسیناسیون کرونا بسیار خوب عمل کرده و موجب نشاط جامعه شد، در زمینه جمعیت نیز باید موجبات بیشتر نشاط جامعه را با افزایش و توسعه جمعیت کشور فراهم کند. در این زمینه آموزش مراقبان سلامت، کارکنان، پرسنل و مراجعان آنها با تدوین بسته های آموزشی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، برای اجرای مفاد اسناد بالادستی مرتبط با مساله جمعیت و مواد قانون اخیر مجلس در رابطه با جوانی جمعیت در حوزه بهداشت تاکنون زحمات زیادی کشیده شده، در عین حال اگر این زحمات و برنامه ها نمود پیدا نکند همه مسئولان نظام سلامت در برابر قانون و آیندگان باید پاسخگو باشند. بنابراین جدیت داشتن در اجرای قانون سلامت خانواده و جوانی جمعیت بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش وبدا در سومین جلسه کمیته بهداشت قرارگاه سلامت خانواده و جوانی جمعیت دکتر جباری دبیر قرارگاه سلامت خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت و رییس اداره جوانی جمعیت معاونت بهداشت به بیان مواد قانونی و اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت و نمایندگان دفاتر و ادارات کل این معاونت نیز گزارش اقدامات خود در این خصوص را اعلام کردند.

پایان پیام/

مطالب مشابه