مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم کمال حیدری به این شرح است: 
 
جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
با سلام

نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت منصوب می‌شوید. امیدوارم با عنایت الهی و تحت توجهات بقیه الله الاعظم (عج) با در نظر گرفتن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و سایر اسناد بالادستی و بهره گیری از تمام توان و ظرفیت علمی و اجرایی نیروهای متخصص، متعهد و کارآمد مرتبط با آن حوزه در تحقق ماموریتهای ذیل موفق باشید. 

_ استفاده مستمر و بهره مندی حداکثری از ظرفیت علمی کشور و دانشگاهها و گروههای علمی، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تغذیه کشور
_ جهت دهی به تحقیقات تغذیه کشور جهت پاسخ دهی به نیازهای حوزه غذا و تغذیه در کشور 
_ توسعه نظام مراقبت تغذیه و پایش مستمر وضعیت تغذیه در کشور
_ بازبینی، تقویت و طراحی برنامه های مداخله ای تغذیه ای برای کاهش کمبود ریزمغذیها در کشور
_ برنامه ریزی مناسب جهت ارتقاء امنیت غذا و تغذیه درکشور و همکاری نزدیک با سایردستگاهها و ارگانهای مرتبط وتوسعه برنامه های حمایتی تغذیه ای برای اقشار آسیب پذیر واصلاح مصرف درشت مغذیها
_ برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه
_ گسترش همکاریهای بین المللی برای ارتقاء برنامه های آن دفتر
_ افزایش سطح همکاری با واحدهای فنی حوزه بهداشت و توسعه برنامه های مداخله ای تغذیه گروه های هدف با تمرکز بر کودکان، زنان سنین باروری و سالمندان
_ برنامه ریزی برای کاهش عوامل خطر تغذیه ای در بیماریهای غیر واگیر
وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه