کمیسیون اصل ۹۰ صلاحیت ورود به همه موضوعات را دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسن شجاعی علی آبادی رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان درباره ورود کمیسیون اصل نود با موضوعات مرتبط با حوزه پزشکی با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: اگر اشکال دوستان به صلاحیت کمیسیون در ورود به موضوعات نظام سلامت است، این اشکال خلاف قانون اساسی است؛ چراکه مطابق اصل نودم قانون اساسی این کمیسیون صلاحیت ورود به همه موضوعات و همه دستگاه های ذیل قوای سه گانه نظام را دارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: اگر اشکال دوستان درباره انجام کار کارشناسی در موضوعات نظام سلامت است، این تذکر را می‌دهم که ما در حوزه تخصصی پزشکی ورود نداریم؛ یعنی دارو تجویز نمی‌کنیم یا درباره سلامت معده و روده نسخه نداده‌ایم؛ بلکه در حوزه سیاستگذاری نظام سلامت ورود کردیم که حوزه تخصصی دیگری است، در بسیاری از کشورهای جهان سیاستگذاران عرصه سلامت افراد لزوما تخصص پزشکی ندارند بلکه از تخصص سیاستگذاری و مدیریت در حوزه نظام سلامت برخوردارند.

وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یک نهاد نظارتی و براساس شکایت واصله به حوزه نظام سلامت ورود کرد خواهش من از دوستان فعال در حوزه بهداشت و درمان این است به گونه ای اظهارنظر نکنیم که جمع بندی مردم ما این باشد که ما دچار تعارض منافع ساختاری و صنفی شده‌ایم؛ بنابراین نباید خود را در معرض اتهام تعارض منافع صنفی و ساختاری قرار دهیم، ما جلسات فراوانی را با مسئولان حوزه سلامت از جمله وزارت بهداشت تشکیل دادیم و مباحث تخصصی را در آن مطرح کردیم، مسئولان وزارت بهداشت نیز با ما همراه هستند و اذعان می دارند که با کمبود پزشک و دندان پزشکی در کشور مواجهیم، امروز در ۲۷ استان ما سرانه دندانپزشک از کشور عراق کمتر است.

به گزارش ایسنا شجاعی در پایان گفت: مولفه های متعددی در ارتقای بهداشت دهان و دندان موثرند، نظر ما و نظر وزارت بهداشت این است که یکی از مولفه های مهم در این حوزه افزایش سرانه دندانپزشک است. خواهش من از دوستان عرصه بهداشت و درمان این است که مسئولین همه مولفه‌های ارتقای بهداشت و درمان با شما کارنامه و برنامه خود را ارائه دهید، ما در این زمینه کارنامه قابل قبولی ندیدیم اما امیدوارم برنامه قابل قبولی وجود داشته باشد. در مولفه سرانه پزشک و دندانپزشک با انجام مطالعات دقیق و کارشناسی ما به این نتیجه رسیدیم که این فرآیند باید اصلاح شود، کمیسیون اصل ۹۰ و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای بهبود این مولفه ها ورود کردند بهبود سایر مولفه‌های به عهده شما و مطالبه ما از شما.

پایان پیام/

مطالب مشابه