آغاز ارزیابی پنجمین دور اعتباربخشی در ۳۶۶ بیمارستان کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سلیمان حیدری با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ مرکز درمانی در کل کشور مجوز واحد پذیرش بیماران بین‌الملل را دریافت کرده‌اند گفت: دستورالعمل ضوابط تخصصی فعالیت شرکت‌های خدمات گردشگری سلامت در زمینه اقدامات تشخیصی درمانی، تدوین و ابلاغ شده است، این مرکز به صورت مداوم بر نحوه فعالیت واحد پذیرش بیماران بین الملل مراکز درمانی و تعاملات شرکت‌های خدمات گردشگری سلامت با مراکز درمانی دارای مجوز IPD نظارت و مجوزهای IPD مراکز درمانی دارای واحد پذیرش بیماران بین‌الملل را به صورت سالیانه تمدید می‌کند.  

وی در خصوص فرایند اعتباربخشی افزود: فرایند ارزیابی اعتباربخشی دور چهارم بیمارستان‌ها علیرغم اپیدمی کرونا در سال قبل "۱۴۰۰" پایان و تمامی گواهینامه‌ها صادر شده است، فرایند اعتباربخشی دور پنجم از ابتدای سال جاری آغاز و دستور العمل شروع اعتبار بخشی دور پنجم و متمم آن تدوین و ابلاغ شده و ارزیابی‌ها نیز در پنجمین دور اعتبار بخشی سال ۱۴۰۱ از ۳۱ اردیبهشت‌ ماه سال جاری شامل ۳۶۶ بیمارستان توسط ۸۰ تیم در ۵ هفته آغاز شده است.  

رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان اضافه کرد: در بازبینی سنجه‌های اعتباربخشی به قانون انطباق توجه شده و سهم سنجه‌های مرتبط با قانون انطباق در اعتبار بخشی دور پنجم افزایش یافته است، به منظور انجام فرایند ارزیابی اعتباربخشی دور اول مراکز جراحی محدود در تابستان ۱۴۰۱ دستورالعمل کشوری ارزیابی تدوین کارگروه‌ها و به روز رسانی سنجه. ها تدوین و ابلاغ شده است، فرآیند ارزیابی اعتباربخشی دور اول مراکز جراحی محدود در تابستان ۱۴۰۱ صورت خواهد گرفت.  

به گزارش وبدا حیدری در پایان گفت: ۱۲۷ هزار و ۶۳۰ مرکز درمانی در کشور وجود دارد و حدود ۱۲۳ هزار و ۸۱۴ بازدید انجام شده است. بنابراین  هدف "هر مرکز حداقل یک بازدید در هر سال" به طور عام محقق شده است، به طور متوسط ۵۰ درصد مطب‌های پزشکان بازدید شدند. همچنین هر بیمارستان دولتی به طور متوسط ۱۸ بار و هر بیمارستان خصوصی یا غیردولتی  ۱۰ بار بازدید شده اند، از ۱۲۳ هزار و ۸۱۴ بازدید انجام شده، حدود ۶ درصد بازدیدها منجر به کشف تخلفات شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه