توزیع تجهیزات درمانی و پزشکان متخصص در کشور سازوکار مناسبی ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حجت اله فیروزی در تشریح سوال خود از وزیر بهداشت گفت: توزیع نامتناسب پزشکان متخصص و کمبود یا فقدان بسیاری از تخصص‌ها در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و عدم توزیع مناسب تجهیزات و امکانات پزشکی و درمانی و درمانگاهی و کمبود شدید این تجهیزات در برخی مناطق مشکلات و نارضایتی‌های زیادی در بخش‌های زیادی از مردم ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: انتصاب افراد ناکارآمد، فاقد تجربه مدیریتی و اجرایی و فاقد برنامه و فاقد مقبولیت در برخی مسئولیت‌ها و مناسب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توزیع نامتناسب پزشکان متخصص و کمبود و یا فقدان بسیاری از تخصص‌ها در مناطق مختلف کشور و به ویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و عدم توزیع مناسب تجهیزات و امکانات پزشکی و درمانی و درمانگاهی و کمبود شدید این تجهیزات در برخی مناطق و همچنین عدم حمایت از بخش خصوصی در ایجاد و راه‌اندازی مراکز خصوصی درمانی در برخی مناطق کشور و کارشکنی در روند فعالیت های مراکز بخش خصوصی، مشکلات و نارضایتی‌های بسیاری در بخش‌های زیادی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان افزود: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح دهد چرا با وجود تذکرات متعدد نمایندگان در خصوص موارد فوق همچنان بر ابقای افکار افراد ناکارآمد در برخی مسئولیت‌ها اصرار دارند؟، در توزیع تجهیزات و امکانات درمانی و پزشکی و همچنین در توزیع پزشکان متخصص برای مناطق مختلف کشور ساز و کار مناسبی وجود ندارد و چرا این میزان از تبعیض و مشکلات در توزیع امکانات، تجهیزات و پزشکان متخصص وجود دارد؟، چرا از سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی و توسعه مراکز درمانی و بهداشتی بخش خصوصی حمایت نمی‌شود و در روند فعالیت‌های آنها کارشکنی می شود؟

پایان پیام/

مطالب مشابه