هدف از طرح "دارویار" کاهش هزینه دارو از جیب مردم است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اجرای طرح دارویار از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باید در بحث حمایت دارویی اتفاقاتی بیفتد و به جای اینکه افراد و واسطه ها ارز دولتی و ارزان برای واردات دارو دریافت کنند،  یارانه دارو در اختیار مردم و بیمه ها قرار گیرد.

 عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به وجود فساد در بخش دارو گفت: باید زمینه فساد از دارو حذف شود و در همین راستا طرح دارویار طراحی و در حال اجراست، ما از طرح دارویار حمایت و استقبال می کنیم، از مسئولین وزارت بهداشت می خواهیم که این طرح را به گونه ای اجرا کنند تا مردم با خاطره آسوده از خدمات دارویی و درمانی استفاده کنند.

به گزارش وبدا وی در پایان افزود: هدف از این طرح کاهش هزینه دارو از جیب مردم و پرداخت این هزینه از سوی بیمه هاست، در عمل باید ببینیم که چقدر این طرح دقیق اجرا و اجرای آن باعث ارزانی دارو و کاهش هزینه مردم می شود، امیدواریم با اجرای دقیق این طرح شاهد ارزانی دارو بوده و دارو نه تنها در دسترس مردم باشد بلکه قیمت آن کاهش یابد.

پایان پیام/

مطالب مشابه