جدیدترین نقشه رنگ‌بندی کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)،  بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بر اساس آخرین به روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۵۷ به ۱۲۰ افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۸۶ به ۱۱۲ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۹ به ۱۶۶ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۰۶ به ۵۰ شهر رسید.

بر این اساس در حال حاضر ۱۲۰ شهر در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهر در وضعیت زرد و تنها ۵۰ شهر در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

در ادامه اسامی شهرهای در وضعیت قرمز، نارنجی، زرد و آبی کرونایی آمده است:

لیست شهرهای بسیار پرخطر کروناییلیست شهرهای پرخطر کروناییلیست شهرهای نسبتا پرخطر کروناییلیست شهرهای عادی کرونایی

ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه