تغذیه انحصاری با شیرمادر در کشور به ۴۷.۴ درصد رسیده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا صایینی در "برنامه بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر" در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: بر اساس تحقیقات ملی، تغذیه انحصاری با شیرمادر در کشور سال 79 بالغ بر 44.1 درصد بود که در سال 89 به 53.1 درصد و در سال 96 به 47.4 درصد رسید. 
 
وی درصد شهری تغذیه انحصاری با شیرمادر در سال 96 را 45.9 و درصد روستایی تغذیه انحصاری با شیرمادر را 50.9 اعلام کرد و افزود: باید بتوانیم با مداخلات و برنامه هایی این درصد را به 70 برسانیم.
 
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: بیمارستان های دوستدار کودک سالم در کشور از 11 بیمارستان در سال 70 به 568 بیمارستان در سال 1400 رسیده است. 
 
به گزارش وبدا صایینی در پایان گفت: در صورتی که تمام 10 اقدام لازم برای تبدیل یک بیمارستان به بیمارستان دوستدار کودک سالم انجام شود، بر اساس ارزیابی ها می توان 85 درصد بیمارستان های کشور را به بیمارستان دوستدار کودک سالم تبدیل کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه