نقش بی‌بدیل ماماها در اجرای قانونی جوانی جمعیت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهلا خسروی با بیان این مطلب در همایش کشوری "تبیین نقش ماما در دستیابی به اهداف قانونی جوانی جمعیت" در هتل قلب تهران گفت: با توجه به این نقش اساسی تببین این قانون و برخی از مواد آن برای جامعه مامایی کشور ضروری است.

وی افزود: جمعیت یک چالش جدی کشور و از دغدغه های مقام معظم رهبری است. با نرخ کم باروری و ادامه روند کنونی تمام تلاش‌های جامعه مامایی هم برای افزایش جمعیت بی‌اثر می‌ماند. بنابراین باید دست به دست هم دهیم تا مشکل جمعیت کشور مرتفع شود، برخی چالش‌های جامعه مامایی در این حوزه به وزارت بهداشت و برخی چالش‌ها نیز به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برمی‌گردد، از مجلس و نمایندگان محترم که پیگیر اجرای قانون جوانی جمعیت هستند انتظار داریم که در اجرای قانون تمام دستگاه‌های مسئول را ارزشیابی کنند.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مامایی گفت: زیرا اگر وزارت بهداشت به تنهایی تلاش کند، دستورالعمل و بخشنامه و پروتکل بنویسد ولی سایر دستگاه‌ها نقش آفرینی لازم را نداشته باشند تلاش‌ها بی‌ثمر می‌ماند،در برخی دانشگاه‌ها و استان‌ها با کمبود بیمارستان‌های سطح دو مواجه هستیم و مادران باردار خدمات مادران پرخطر و سطح ۳ دریافت می‌کنند که منجر به افزایش سزارین می‌شود. برای تاسیس مراکز سطح ۲ در این استان‌ها نیاز به بودجه داریم که امیدواریم با پیگیری مجلس و همیاری استانداری‌ها این معضل حل شود.

به گزارش وبدا خسروی در پایان اضافه کرد: مامایی یک تخصص است که هیات علمی‌های دانشگاه علوم پزشکی برای تربیت آن بسیار زحمت متقبل می‌شوند. از هر جایی به مهارت مامایی آسیبی برسد به نظام سلامت آسیب رسیده است، جامعه مامایی همواره در جهت اجرای قوانین تلاش کرده است. قانون جوانی جمعیت اگر درست اجرا شود کشور را از مهلکه کمبود جمعیت نجات می‌دهد.

پایان پیام/

مطالب مشابه