الزام عقد قرارداد مراکز خدمات ناباروری با بیمه‌های پایه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد مهدی ناصحی با اشاره به خرید راهبردی و ضوابط بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری توسط سازمان بیمه سلامت گفت: در ابتدا باید تاکید کرد افرادی که دچار سقط مکرر شده‌اند و بارداری موفق نداشته‌اند در گروه ناباروری اولیه هستند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: باید پرونده بیماران نشان‌دار شده جهت درمان ناباروری، در قالب پرونده بستری موقت ثبت و ارسال شود، زوجین نابارور "هر دو نفر" می‌بایست توسط سازمان بیمه‌گر مربوطه نشان‌دار شده و اسناد پذیرش شده به صورت جداگانه بر اساس نوع خدمات انجام شده، ارسال شود.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: زوجین نابارور فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه، با آزمون وسع تحت پوشش بیمه‌ همگانی قرار می‌گیرند، کلیه مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرار داد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه هستند. همچنین تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرار داد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه