فعالیت و تبلیغات پزشکان در فضای مجازی نیاز به مجوز دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدهادی صادقی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در حوزه "فعالیت پزشکان در فضای مجازی" بسیار موثر خواهد بود گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این حوزه بسیار موثر است به شرطی که از کانال‌های کارشناسی مطرح شود. این موضوع می تواند برای ارتقاء و گسترش سلامت مردم نقطه قوت باشد اما می‌تواند عوارض جدی هم داشته باشد. 

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: با گسترش فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن موارد درمانی در این حوزه، نظام پزشکی برخی مواقع بر حسب قانون و برخی مواقع به صورت داوطلبانه و بیش از حیطه قانونی خود به این مباحث ورود کرده است، قرارگاه رصد فضای مجازی در دوره جدید نظام پزشکی طراحی شده است، اداره کلی برای این قرارگاه تاسیس شده است و ذیل معاونت نظارت سازمان به صورت جدی به این مسئله ورود کرده و این نظارت را در سطح کشور گسترش خواهیم داد.

وی در پاسخ به اظهارات گوینده برنامه مبنی اینکه برخی پزشکان سلبریتی و مشهور در فضای مجازی با این روش به جذب بیمار برای مطب خود هستند. به عنوان مثال در ساعت مشخصی مردم را برای ساعتی خاص به مطب خود دعوت کرده و از آنها فیلمبرداری می‌کنند تا نشان دهند بیماران زیادی به آنها مراجعه می‌کنند گفت: یک قسمت کار در بحث نظارت برعهده سازمان نظام پزشکی است اما از بُعد حاکمیتی این مسئولیت بر عهده وزارت بهداشت است. در حال هماهنگی و تعامل با وزارت بهداشت هستیم تا از آسیب بیشتر به مردم در این حوزه جلوگیری کنیم.

صادقی تاکید کرد: موردی که به آن اشاره کردید قطعا تخلف است. با بررسی‌هایی که در قرارگاه رصد فضای مجازی انجام شده بیش از ۲۰۰ مورد تخلف فقط در یکی از استان ها مشاهده شده است. این موارد که به ویژه پس از کرونا فراگیر شد نیاز به نظارت بیشتری دارد. یک پزشک با توجه به مجوز نظارت دانشگاه می‌تواند بیماران را ویزیت کند. ویزیت بر اساس شیفت‌ انجام می‌شود که می‌تواند از ۴ تا ۸ ساعت باشد.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص اینکه آیا مجاز است پزشک تا نیمه‌های شب و بعضا تا ۱۸ ساعت در شبانه روز فعالیت داشته باشد؟ گفت: سازمان نظام پزشکی بین‌قوه ای است و وظیفه اصلی آن ابتدا دفاع از بیمار و در مرحله بعد دفاع از ارائه دهندگان خدمت سلامت برای ارائه خدمات با کیفیت بیشتر است. یک پزشک نمی تواند بگوید مطب خودم است و تا هر وقت بخواهم در آن ویزیت می‌کنم اما در این بین پزشکان خوش نامی هم هستند که تا نیمه شب در مطب هستند.

به گزارش فارس وی در پایان با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها بویژه صدا و سیما گفت: برخی مواقع خود صدا و سیما این افراد را به سلبریتی تبدیل می‌کند. آنها را بدون اینکه ما اطلاع دشته باشیم دعوت می‌کند و این پزشک تا جایی می‌رسد که ویزیت‌های بالایی از بیماران دریافت می‌کند، در توضیح اقدامات قرارگاه رصد فضای مجازی سازمان نظام پزشکی نیز وقتی افراد بدانند نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد خودشان بیشتر مراقب رفتارشان هستند. فعالیت و تبلیغات در فضای مجازی نیاز به مجوز دارد و بر اساس آیین نامه باید انجام شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه