بزرگترین منفعت جامعه پزشکی اعتماد متقابل بین مردم و پزشکان  است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس زاده در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی که امروز در مرکز همایش های بین المللی رازی آغاز به کار کرد با اشاره به این که سازمان نظام پزشکی در عرصه آموزش فعالیتهای قابل توجهی داشته است گفت: بحث تبیین جایگاه و نقش جامعه پزشکی درفضای سیاسی واجتماعی کشور و برای ارتباطات حوزه سلامت بسیار ضروری است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در طول سال های پس از انقلاب اسلامی درحوزه کسب علم پزشکی و آموزش نیروهای تخصصی ارائه خدمت به مردم تحقیقات، رشد دانشکده ها و افزایش دانشجویان و مقاطع تحصیلی تخصصی وفوق تخصصی در حوزه آموزش و نیز بحث ارائه درمان به خودکفایی مطلق رسیدیم، اگر از هر لحاظ حوزه سلامت کشور را با سایرحوزه ها مقایسه کنیم قطعا دستاوردهای جامعه پزشکی کم نظیر، افتخارآمیز و مثال زدنی است.

وی افزود: این امر خیلی نیاز به اثبات ندارد، همین که مردم ما برای پیچیده ترین درمان های پزشکی به پزشکان داخل کشور اعتماد دارند و درمانشان درداخل کشور با کیفیت خوب و همتراز با سایرمجامع پیشرفته دنیا انجام می شود و از سایر کشورها برای انجام امور درمانی به ایران می آیند برای جامعه پزشکی کافی است، دردهه های 60 و 70 افراد برای انجام امور درمانی به خارج از کشور می رفتند، اکنون بیماران برای انجام امور درمانی خود نیازی ندارند به خارج از کشور اعزام شوند و این امر مرهون زحمات، فدارکاری ها، تلاش های علمی و عملی و مجاهدت های شبانه روزی اساتید، دانشگاهها، دانشجویان، دستیاران و پرسنل و متصدیان حوزه سلامت است.

رئیس زاده با تاکید براین که تبیین این شرایط و دستاوردها در شرایط فعلی اجتماعی بسیار ضروری ومورد نظر ما است اظهار کرد: به هر حال ماندن بر قله افتخار پزشکی در میان هجمه دشمنان حسادت و کوته فکری برخی دوستان و نادانی برخی مجامع تصمیم گیرکار بسیار دشواری است که همه ما برای حفظ این افتخار وظیفه داریم وچنان چه تعللی ازما سربزند برای آینده پزشکی کشور خسارات غیر قابل جبرانی را رقم خواهد زد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی بزرگترین سرمایه جامعه پزشکی را اعتماد مردم واعتبار جامعه پزشکی درچشم آنها عنوان نمود و اضافه کرد: این مهم همان چیزی است که از زمان ابن سیناها و رازی ها ما را به عنوان حکیم و طبیب معرفی کرده و اعتماد و اعتبار مردم هم درگرو کیفیت کار جامعه پزشکی است. یعنی اگر طبیب دل مردم وغمخوار آنها بوده و کار با کیفیت درحوزه پزشکی به مردم ارائه دهیم به ما اعتماد کرده و در چشم آنها اعتبار خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر کیفیت کار ما افت پیدا نموده و یا طبابت ما به سمت تاجرمآبانه حرکت کند، نباید انتظاری از مردم داشته باشیم.شأن و حرمت جامعه پزشکی باید حفظ شود که زیربنای آن آموزش در حوزه ارائه درمان ها ، تکنیک ها، علم روز و هم درحوزه اخلاق و تعهدحرفه ای است، سازمان نظام پزشکی و اعضای آن در وهله اول باید مدافعان اصلی حفظ کیفیت آموزش پزشکی و سپس ارتقای آن باشند، اگر به لحاظ کارشناسی مطالبی را به عنوان دغدغه اظهار و اعلام می کنیم و ما را با چوب تعارض منافع به عقب می رانند باید بدانند بزرگترین منفعت ما در جامعه پزشکی اعتبار و اعتماد متقابل بین مردم و پزشکان است و اگر در این زمینه حرفی زده وتلاشی می کنیم در جهت حفظ حرمت و شأن و اعتبار جامعه پزشکی در راستای خدمت به مردم است.

رئیس زاده تاکید کرد: برای حفظ این اصول یعنی حفظ وارتقای کیفیت آموزش پزشکی حق نداریم قدمی عقب نشینی کنیم. زمانی که افراد غیرکارشناس در بحث افزایش ظرفیتها وگسترش آموزش پزشکی درجاهایی که استانداردهای ملی و بین المللی را نداشته ، ورود می کنند باید اعلام کنیم وقتی یک شهرستان از کوچکترین امکانات برخوردار نبوده و مجوز آموزش پزشکی دریافت می کند یعنی در چندسال آینده آموزش و وضعیت فعلی افتخار آمیزجامعه پزشکی دچارخدشه خواهد شد، لذا تعارض منافع را به بحثهای شخصی و صنفی تنزل ندهند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: دربحث آموزش بویژه آموزش پزشکی باید دانشجو درمحیط اکادمیک و استانداردهای لازم رشد کند که دراین راستا همه وظیفه داریم برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی محکم ایستاده و نگذاریم قامت بلند و برافراشته پزشکی کشور را با نیت ها و بهانه های مختلف کوتاه کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه