بهبود دسترسی به خدمات سلامت با افزایش سطح علمی آزمون‌ها
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید وحید حسینی در حاشیه فرایند طراحی سوالات شصت ونهمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی‌وششمین دوره آزمون فوق تخصصی پزشکی کشور با اشاره به تفاوت‌ این دوره از آزمون‌های بورد با سایر دوره‌ها گفت: در سه سال گذشته آزمون‌های بورد به صورت منطقه‌ای برگزار می‌شد، با مرکزی شدن این آزمون‌ها به مراتب کیفیت برگزاری آزمون‌ها نیز ارتقا یافته است.

دبیر بورد جراحی عمومی ادامه داد: بورد جراحی تا سه سال قبل در سه منطقه اجرا می شد و این موضوع منجر به افزایش تعداد اعضای بورد و کاهش کیفیت طراحی سوالات شده بود، خوشبختانه در سال جاری با اصلاح فرایندها کیفیت طراحی و برگزاری آزمون‌ها به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است، آزمون‌های بورد ملاک آموزش در علوم پزشکی است، زمانی‌که سوالی طراحی می‌شود دستیاران سالهای بعد نیز با روش‌های آموزشی و سوالات آشنا می‌شوند. 

وی افزود: در آزمون‌های شفاهی بورد جراحی علاوه بر بخش الکترونیکی بخش آسکی نیز که شامل آزمون تکنیک و مصاحبه است با اخذ مجوز از شورای آموزش پزشکی تخصصی اضافه شده، بنابراین در بورد جراحی آزمون‌های کتبی، الکترونیک و آسکی به صورت تکنیکی و مصاحبه انجام می شود، آموزش و پژوهش و بررسی صلاحیت دانش‌آموختگان با هدف ارتقای سلامت انجام می‌شود، اگر دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی به درستی آموزش ندیده باشند، نمی‌توانند خدمت مناسب ارایه دهند و در نتیجه سلامت تحت تاثیر قرار می گیرد.  

به گزارش ایرنا حسینی در پایان ضرورت افزایش کیفیت آموزش در رشته‌های مختلف علوم پزشکی را خواستار شد و اضافه کرد: ارتقای سطح علمی آزمون‌ها راهکار مناسبی برای دسترسی مناسب‌ترمردم به خدمات سلامت محور است.

پایان پیام/

مطالب مشابه