شرایط بیمه‌ای کشور در تامین هزینه‌ها امنیت ایجاد کرده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد مهدی ناصحی گفت: پوشش فراگیر و همگانی بیمه سلامت از سال قبل شروع شده و در سال ۱۴۰۱ بیمه رایگان اقشار کم درآمد و دهک های پایین انجام شد، در حال حاضر همه ایرانیان و هر فردی که بخواهد بیمه است، البته حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون نفر هنوز مراجعه نکردند.  

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دهک های پایین به ویژه ۳ دهک اول جامعه بیمه رایگان شدند، این یک نوید خوبی است به جهت اینکه یک پوشش فراگیر بیمه ای در کشور ایجاد شده است، بیمه سلامت با توجه به اینکه بزرگترین بیمه درمانی کشور است باید درکنار وزارت بهداشت اقدامات لازم را انجام دهد، در روستا و شهرها گام های موثری در بحث خدمات دهی در دولت سیزدهم برداشته شده است، ضمن اینکه براساس تاکیدات رییس جمهور که پرداختی از جیب مردم باید کاهش پیدا کند قدم های مناسبی توسط بیمه سلامت برداشته شده است.

وی افزود: ۳ دهک پایین جامعه به صورت خودکار و بدون حضور بیمه شدند، اما برای سایر دهک ها تخفیف ویژه ای درخصوص حق بیمه درنظرگرفته شده است، همچنین ۳ ماه بیمه رایگان برای تمامی مردم تمدید شده است، شرایط حال حاضر برای بیمه شدن مردم در کشور به جهت هزینه ها امنیت ایجاد کرده است، پوشش حداکثری در بخش دولتی بوده و این مراکز از آمادگی لازم برای خدمات دهی برخوردار هستند، خوشبختانه خدمات بیمه سلامت در حوزه دارو نیز بوده و سال گذشته نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان در این حوزه پرداخت شده است.  

به گزارش ایرنا ناصحی در پایان در خصوص پرداختی های سازمان بیمه سلامت ایران گفت: خوشخبتانه بیش از یکسال است که پرداختی های ما به موسسات به روز است، در حال حاضر نیز تا پایان تیرماه عمده هزینه ها را پرداخت کردیم، عمده خرید خدمات ما از بخش های دانشگاهی و دولتی است، اما دربرخی صندوق ها از جمله کارکنان دولت از بخش خصوصی نیز خرید خدمت می کنیم، البته در صندوق بیمه روستایی و بیمه همگانی طبق قانون خریدخدمت از بخش دولتی باید انجام گیرد، امیدواریم بتوانیم عمق پوشش گستره آن را در آینده افزایش دهیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه