فساد مالی موجود در نظام سلامت حاصل سیستم غلط است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدموید علویان گفت: فساد مالی که در حوزه سلامت روز به روز تشدید می‌شود، حاصل سیستم غلط است. و گرنه کسی مفسد فارغ التحصیل نمی‌شود، اما ممکن است در سیستم نظام سلامت مفسد شود، چون می بیند شاید سالم زندگی کردن، هزینه‌های زیادی داشته باشد و باید به آن توجه کنیم، آنچه در حوزه سلامت می بینم، در آینده شرایط برای مردم و جامعه پزشکی سخت‌تر خواهد شد. زیرا مسیر غلطی را در پیش گرفته ایم. به طوری که در بحث دارو، می‌بینیم که طرحی اجرا می‌شود که قابل اعتماد نیست.

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ با طرح این سوال که چه جور می‌توان به بیمه‌ها اعتماد کرد ادامه داد: بیمه‌ها در بحث نسخه الکترونیکی "رفوزه" شده اند و نتوانسته اند بر اساس یک الگوی کامل کار کنند، دادن یارانه دارو به بیمه‌ها، ریسک خیلی بزرگی است و من نگران ایجاد یک تنش اجتماعی، به دنبال بحران دارویی در کشور هستم، وقتی در نظام سلامت، به دنبال ایجاد جایگاه‌ها و پایگاه‌های خلق الساعه هستیم، نمی‌توانیم به اهداف متعالی در حوزه سلامت دست یابیم.

به گزارش مهر وی در پایان با طرح این سوال که "دارویار" چه جایگاهی در نظام سلامت دارد افزود: تا دو سال پیش، چنین کلمه‌ای را نشنیده بودیم و یک دفعه بدون بررسی تمامی جوانب، طرحی به اسم دارویار اجرا می‌شود، یک شرکت دارویی باید برای خرید مواد اولیه دارویی، نقدینگی داشته باشد. حالا که ارز ترجیحی را گرفته اید، باید ماده اولیه را گران‌تر بخرد و دارو تولید کند. وقتی این نقدینگی را نداشته باشد، یا باید شرکت را تعطیل کند و یا اینکه میزان تولید خود را کاهش دهد که در هر دو صورت با مشکل مواجه خواهیم شد، ما عادت کرده ایم هر کاری را خیلی سریع و تند اجرا کنیم، در حالی که در دنیا چنین طرح‌هایی در زمان طولانی‌تری اجرا می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه