جهان در یک صد سال گذشته بیماری همچون کرونا ندیده بود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رضا سهرابی در همایش تقدیر از بهورزان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بعد از جنگ جهانی دوم تمایل به تخصصی شدن خدمات پزشکی زیاد بود. این باعث شد نابرابری در سلامت ایجاد شود و افراد متمول خدمات خوب و افراد دورافتاده خدمات خوب دریافت نمی‌کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد:‌ این وضعیت باعث شد تا مراقبین سلامت ایجاد شود و یکی از کامل ترین آنها در ایران انجام شد.در دهه 60 با همتی که در وزارت بهداشت بود باعث شد خدمات را در حوزه روستایی گسترش دهیم و از افراد بومی همکارانی را انتخاب کنیم و عملا به شکل چشمگیر مرگ و میر مادران و کودکان کاهش یافته و افزایش شاخص‌های امید بخشی را بدنبال داشت، در مناطق شهری نیز مراقبین سلامت مشغول به کار شدند و دستاورد دیگر این موضوع این بود که بی عدالتی از بین رفت و روستاها خدمات بیشتری از شهرها می‌گیرند.

وی با اشاره به پاندمی کرونا در دنیا افزود: در یک صد سال گذشته جهان همچنین بیماری را ندیده بود و دوستان ما در حوزه بهداشت در خط مراقبت، زندگی خود را وقف کردند و سختی زیادی را متحمل شدند. در حوزه رفاهی کارهایی در دست اقدام داریم ضمن اینکه در خصوص تبدیل وضعیت در حال پیگیری از طریق وزارت بهداشت هستیم و دولت برنامه تبدیل وضعیت دارد، بهداشت علی رغم اینکه می‌گوییم پیشگیری مقدم بر درمان است اما متاسفانه در عمل آنچنان که شایسته است دیده نمی‌شود، در بروز کرونا متوجه شدیم خطر بیماری‌های واگیر هنوز وجود دارد و ممکن است تنها شکل آنها عوض شود.

به گزارش فارس سهرابی در پایان گفت:‌ در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال گذشته بیماری سالک را داشتیم و انتقال محلی اتفاق افتاد، اما بیماری خیلی سریع جمع شد، باید همیشه برای اپیدمی‌های مختلف آمادگی داشته باشیم، حدود 60 درصد افراد جامعه چاقی و اضافه وزن دارند و عوارض آن سالهای آینده خود را نشان می‌دهد.دیابت، سرطان و بیماری قلبی و عروقی از عوارض چاقی است، باید استانداردهای مراقبین سلامت بروز شود، از وزارت بهداشت می‌خواهیم این کار انجام شود و بار کاری نیروهای بهورز و مراقبین سلامت معقول و مناسبتر باشد، هیچ حوزه‌ای نمی‌تواند ادعا کند موفق تر از حوزه بهداشت بوده است، وضعیت حقوقی و رفاهی مراقبین سلامت جای انتقاد دارد، با توجه به حقوق 2.5 میلیون تومان برخی مراقبین سلامت، برون سپاری موفق نبوده و باید این وضعیت تصحیح شود. 

پایان پیام/

مطالب مشابه