تائید انتخاب روسای ۷ دانشگاه علوم پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در جلسه ۴۹ کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفت نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی تأیید انتخاب شدند.

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این جلسه از تایید انتخاب هفت نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور خبر داد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن آرزوی موفقیت برای افراد انتخاب شده تصریح کرد: بر این اساس "جاسم محمدی" به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایلام، "مهدی احمدی‌نژاد" به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کرمان، "فریدون عبدالملکی" به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کردستان، "کورش ساکی" به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کاشان، "حسن ملکی‌زاده" به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر، "سیدسعید موسوی میرزایی" به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند و "علی اصغر خیرخواه وکیل آباد" به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت انتخاب شدند. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه