کمبود جدی متخصص طب سالمندی در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسینعلی شهریاری با اشاره به روز جهانی سالمندان گفت: با توجه به افزایش امید به زندگی و ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی سن سالمندی در کشور افزایش یافته است و می طلبد بهبود و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در دستور کار برنامه ریزان و متولیان امر گیرد و این کار با شتاب بیشتری انجام شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در حالی که تا دهه‌های آینده تعداد زیادی از جمعیت کشور سالمند خواهد بود اما متاسفانه برنامه ها و سیاست های مناسبی برای بهبود کیفیت زندگی آنها طراحی و اتخاذ نشده است، باید به نیازهای سالمندان توجه شود تا در آینده با انباشت مشکلات حوزه سالمندی مواجه نشویم،.

وی افزود: تعداد متخصصان طب سالمندی متناسب با تعداد سالمندان نیست و در این رابطه کمبود جدی داریم البته برخی بر این باورند که با توجه به زمان بر بودن تربیت متخصص سالمندی در حال حاضر می توان با ارائه آموزش های لازم به برخی پزشکان عمومی آنها را برای ارائه خدمات به سالمندان آماده کنیم تا زمانی که بتوان نیروهای متخص را به اندازه کافی داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت شهریاری در پایان گفت: باید منابع کافی باید برای حمایت از سالمندان پیش بینی و در نظر گرفته شود در مورد بیمه سالمندان، با توجه به تدبیر مجلس دولت اعلام کرده که تمامی افراد می توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند البته می طلبد به سالمندان در سیاست های کلی تامین اجتماعی توجه شود و همچنین معیشت آنها مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه