دستور رئیس کل سازمان به معاونت انتظامی، جهت پیگیری وضعیت بازداشت شدگان جامعه پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس زاده در نامه ای معاونت انتظامی را مسول کمیته پیگیری بازداشت شدگان جامعه پزشکی نمود.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر خردمند
معاون محترم انتظامی

با سلام و احترام

نظر به ضرورت رسیدگی هر چه سریع‌تر به وضعیت همکاران عضو سازمان نظام پزشکی کشور که در حوادث اخیر هر گونه برخوردی با آنان صورت گرفته است، جنابعالی به عنوان مسئول کمیته پیگیری، لازم است در اسرع وقت گزارش کاملی از وضعیت این عزیزان تهیه و اقدامات لازم جهت آزادی هر چه سریع‌تر بازداشت شدگان اعضای جامعه پزشکی به عمل آورید.

دکتر محمد رئیس زاده
رئیس کل سازمان نظام پزشکی - هفتم آبانماه یکهزار وچهار صدو یک

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه