سیستم بهداشت کشور باید مورد بازتوانی قرار گیرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین فرشیدی گفت: برای اجرای پزشکی خانواده، باید ابتدا زیرساختهای مورد نیاز و شبکه بهداشت کشور تقویت شوند چراکه تقویت شبکه بهداشت، مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری، رییس جمهور و وزیر بهداشت است تا دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات بهداشتی فراهم شود. 

وی افزود: مراکز بهداشتی در شهرها و روستاها در طرح پزشکی خانواده، پذیرای بیماران خواهند بود که در این زمینه اقدامات خوبی برای توسعه زیرساخت های این حوزه انجام شده و تا پایان سال جاری، بیش از دو هزار پروژه بهداشتی در سطح کشور آماده و تکمیل می شوند تا در این طرح مهم، مورد استفاده قرار گیرند، با توجه به برنامه‌های وزارت بهداشت برای بازآموزی نیروهای بهداشتی برای ارائه خدمات در طرح پزشکی خانواده، فرآیند آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی در این طرح، در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه سیاست های جمعیتی نیز تغییراتی ایجاد می شود که امیدواریم با رویکرد جدید شاهد تحقق سیاستهای رشد جمعیت باشیم. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: با اجرای طرح پزشکی خانواده شاهد ارتقای فرهنگ استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی خواهیم بود چون خدمات بهداشتی و درمانی توسط نظام شبکه ارائه می شود و با گذشت زمان، ارائه آموزشها و ارتقای فرهنگسازی به نقطه‌ای می رسیم که خدمات بهینه، به موقع، استاندارد و در قالب نظام شبکه به مردم ارائه شود، پزشکی خانواده مزیتهای فراوانی از جمله کاهش تقاضای القایی برای خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی، کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب و کاهش بار مالی هزینه‌های سلامت در سبد هزینه‌های خانوار دارد.، نیروهای بهداشتی باتوجه به حجم کاری و میزان حضور آنها در ساعات کاری، مبالغی تحت عنوان کارانه دریافت خواهند کرد که می تواند دریافتی آنها را ترمیم کند.

به گزارش وبدا فرشیدی در پایان گفت: برای سال آینده باید منابع مورد نیاز این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی و تامین اعتبار شود، شبکه بهداشت کشور مهمترین ابزار دیده بانی و رصد سلامت است، شبکه بهداشت و درمان کشور، بیماری های مختلف از جمله کووید۱۹ را رصد و به کنترل این بحران، کمک کرد. رصد، پیشگیری و کنترل اولیه بحران های حوزه سلامت می تواند توسط شبکه بهداشت، توانمندی نیروهای بهداشتی و در مراکز بهداشتی به ویژه در مرزها و مبادی ورودی کشور، انجام شود و از طرفی نیاز است  مناطقی که امکان رصد بیماری‌ها را ندارند تقویت کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه