کمتر از یک درصد از داروهای تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نیستند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید حیدر محمدی گفت: در شورای امنیت ملی مصوب شد تا زمانی که کمبودهای دارویی برطرف نشده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از طریق واردات نیاز مردم به دارو را تامین کند تا زمانی که موجودی دارو پایدار شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک و نیم درصد بازار دارویی کشور وارداتی است افزود: واردات دارو در کنار تولید داخل به منظور تامین نیاز بازار انجام می‌شود و به‌ محض اینکه تولید داخل کفاف نیاز را بدهد واردات متوقف می‌شود.

به گزارش ایرنا رئیس سازمان غذا و دارو در پایان گفت: برای رفع کمبودها به واردات روی آوردیم و در مرحله اول حدود یک میلیون آنتی بیوتیک خوراکی و در اواخر هفته نیز ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار عدد وارد می کنیم  و مشکل آنتی بیوتیک تا اواخر هفته رفع خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه