سرپرست دانشگاه علوم پزشکی نیشابور منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مجید درودی
سرپرست محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

پیرو ابلاغ شماره 1400/625188 مورخ 1400/12/14 و با توجه به نامه شماره 1401/11812/دش مورخ 1401/08/01 دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و مصوبه یکصد و شصت و هفتمین جلسه ستاد مذکور، مبنی بر تبدیل دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور"، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه