وزارت بهداشت برای اجرای عدالت در پرداختی‌های کادر سلامت ورود کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید مرتضی خاتمی گفت: با وجودی که وزارت بهداشت، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را شروع کرده اما هنوز تناسب پرداخت‌ها بین کادر سلامت وجود ندارد، ایجاد تناسب پرداختی‌ها بین خود پزشکان و بین پزشکان و پرستاران از ضروریات است

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مثلا پرداخت سهم عادلانه در بین کادر اتاق عمل اعم از جراح، کمک جراح، متخصص بیهوشی و تکنسین ها؛این روند شامل تعرفه های رشته‌های مختلف پزشکی مانند رشته های داخلی و جراحی، از جمله رشته های روانپزشکی، اطفال و داخلی نیز حاکم است. همچنین پزشکان شاغل در حوزه بهداشت و شاغلین حوزه درمان.

به گزارش ایسنا وی در پایان با تاکید بر اینکه باید تناسب پرداخت در بین کادر سلامت باشد اضافه کرد: فقدان عدالت در پرداختی ها، حلقه مفقوده نظام سلامت است که باید وزارت بهداشت به آن ورود کند وزارت بهداشت همگام با اقدامات جاری خود، باید سیاست گذاری جهت برقراری تناسب و تعادل در پرداخت اجزاء مختلف مجموعه های تحت مسئولیت خود داشته باشد تا انگیزش و گرایش حفظ و تقویت شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه