مصوبات شورای عالی سازمان نظام پزشکی منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصوبات بیست‌ و سومین جلسه شورای عالی  به شرح ذیل منتشر شد.

مصوبه 1

کمیته ای با ترکیب زیر و دعوت از کارشناسان مرتبط جهت بررسی اجرای قانون جوانی جمعیت تشکیل و گزارش آن همراه با پیشنهادات اصلاحی جهت طرح در شورایعالی به دبیرخانه شورا منعکس گردد. خانم نوشین زنده زبان مسئول کمیته، اعضا آقایان دکتر عباس مسجدی آرانی، دکتر محمود فاضل، دکتر علی دباغ و دکتر عبدالحسین روح الامینی

مصوبه 2

بیانیه شورایعالی در خصوص کمبود دارو در کشور توسط کمیته زیر تدوین و ظرف سه روز به دبیرخانه شورایعالی ارسال تا پس از تایید هیات رئیسه شورا منتشر گردد. مسئول کمیته آقای دکتر محمود فاضل اعضا آقایان دکتر یداله سهرابی، دکتر احمد آدینه، دکتر عبدالرسول صداقت، دکتر عبدالحسین روح الامینی و دکتر سیدعلی اکبر سید مهدی

مصوبه 3

با توجه به استعفای ریاست محترم هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ تا تعیین تکلیف، کلیه امور اجرایی تهران بزرگ توسط رئیس کل راهبری و پروانه های مطب و مجوزهای اشتغال آن شهرستان با یک امضای رئیس کل صادر گردد.

مصوبه 4

تمامی پروانه های مطب و مجوزهای اشتغال که اعتبار آنها به پایان رسیده است و یا خواهد رسید تا پایان فروردین ۱۴۰۲ معتبر می باشند.

مصوبه 5

به معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان تکلیف شد با تعامل با سایر ارکان نظام سلامت کشور از ظرفیت ماده ۴۵ قانون تشکیل نظام پزشکی استفاده و ضمن عقد تفاهم نامه های لازم، گزارش اقدامات تا ظرف شش ماه به شورایعالی گزارش گردد.

مصوبه 6

پی گیری لازم جهت اخذ مجوز صدور پروانه مطب و مجوز اشتغال برای اعضای سازمان با سن بالای ۷۵ سال، با کسب ۵۰ درصد امتیاز بازآموزی که تا ۸۰ درصد آن به صورت غیرحضوری باشد معمول گردد. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه