۷۰ درصد اقلام مصرفی و غیر مصرفی پزشکی تولید داخل است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عبدالله مستعلی پور با بیان اینکه وسایل مصرفی، پیچیدگی دارند و به چند دسته تقسیم می شوند گفت: خوشبختانه بیش تر از۷۰ درصد اقلام مصرفی و غیر مصرفی پزشکی در ایران تولید می شود و قرار است به 90 درصد افزایش یابد. ما به دنبال این هستیم که مشکلات موجود حل شود. پروسه های وارداتی و صدور مجوزها، گاهی اوقات حتی تا هشت ماه نیز طول می کشد تا کالا وارد کشور شود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ادامه داد: تولید کننده مجبور است تمام مواد اولیه را خریداری کند و کم کم شروع کند به تولید، بعضی اوقات، تامین کننده های خارجی یا داخلی، پروسه ای را دارند که طولانی مدت است. اگر بروکراسی اداری به موقع انجام نشود و مواد تامین نگردد، دچار چالش و مشکل خواهیم شد. با همه ی این مشکلات تولید کننده، تولید می کند و به مراکز درمانی می رساند.

وی افزود: در چالش های پرداخت، خوش بینانه، سه سال زمان بر است تا سرمایه در سیستم تولید کننده برمی گردد، هنگامی که تولید انجام می شود و به دانشگاه ها، مراکز درمانی، بیمارستان ها و مراکز خصوصی ورود پیدا می کند، تازه با چالش پرداخت آن ها روبرو می شویم و یکی از مشکلات ما عدم پرداخت دانشگاه هاست و البته بیمه ها نیز از طرفی مدعی هستند که ما تا مرداد ماه با دانشگاه ها تسویه کردیم. در صورتی که دانشگاه علوم پزشکی ایران از برج ده پارسال یک ریال به هیچ کدام از تولیدکننده ها پرداخت نکرده است و تولید کننده ها شروع کردند و به دانشگاه ها نامه می زنند که ما دیگر نمی توانیم مراکز شما را تامین کنیم و همین باعث می شود تا بیمارستان ها با اقلام کم مواجه شوند.

مستعلی پور تصریح کرد: در حال حاضر، تولیدکننده ها، مشکل خرید تامین مواد اولیه را دارند. تامین کننده داخلی و تولید کننده ها تا پول نگیرند اقلام نمی دهند چرا دانشگاه ها هزینه های مربوط به تجهیزات پزشکی را در سرفصل های دیگری خرج می کنند و هزینه می کنند؟ از مراجع بالاتر پیگیر شدیم که وزارت بهداشت می گوید پرداخت به ما مربوط نیست.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در پاسخ به این پرسش که این روند در سنوات گذشته هم بوده این اواخر چرا بیشتر و حادتر شده است؟ گفت: تصمیم گیری در بالای هرم، برای دانشگاه ها خیلی مهم است، که بودجه را کجا باید خرج کنند که این مورد، در دانشگاه ها رعایت نمی شود و مراکز خصوصی هم، این مشکل را دارند؛ اما کمتر، آنها هم مدعی هستند که بیمه این مبالغ را در زمان خودش پرداخت نمی کند.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: در اداره کل تجهیزات پزشکی با مشکلاتی در خصوص مواد اولیه ای که از خارج از ایران تامین می شود، مواجه هستیم که آنجا سیاست های حجمی و ارزی "مواد اولیه" لحاظ شده که این باعث شده است تا یک پروسه طولانی برای واردات مواد اولیه رخ دهد که متاسفانه با توجه به پیگیری ها هنوز به نتیجه خوب و مثبتی نرسیده ایم.

پایان پیام/