کمبودهای مقطعی در حوزه تجهیزات پزشکی رو به کاهش است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید حیدر محمدی در خصوص وضعیت تامین تجهیزات پزشکی گفت: در حال حاضر وضعیت مساعدی را در تامین تجهیزات پزشکی داریم به طوری که تعداد کمبودها در این حوزه رو به کاهش است.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: برخی تجهیزات پزشکی به دو دلیل تامین دیر هنگام ارز و تاخیر شرکت خارجی در تامین کالا به کمبود موقت مواجه شده بود که با پیگیری های صورت گرفته در حال رفع هستند.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: نمونه داخلی تمام تجهیزات پزشکی خارجی دارای کمبود، در بازار موجود است، همچنین به تازگی چند شرکت دانش بنیان در حال تولید تجهیزات پزشکی هستند که تاکنون نمونه داخلی آنها تولید نشده بود و به زودی پس از اخذ مجوز وارد بازار خواهند شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه