قائم مقام هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن حکم انتصاب آمده است:

جناب آقای دکتر سعید ساعی
عضو محترم هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ 

سلام علیکم

با توجه به تعهد،تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان قائم مقام رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ منصوب می‌شوید.

انتظار می رود ضمن تلاش برای نیل به اهداف متعالی مندرج در قانون سازمان نظام پزشکی، با هماهنگی اینجانب و سایر اعضای محترم هیات مدیره در رسیدگی منظم به درخواست های جامعه محترم پزشکی، تنظیم و تنسیق برنامه های صنفی، علمی، آموزشی، رعایت صرفه و صلاح سازمان، کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مندی کارکنان و همکاران خدوم عضو سازمان در پرتو الطاف حضرت حق موفق و منصور باشید.

دکتر محمد رئیس زاده 
رئیس کل 

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه