مکاتبات سازمان نظام پزشکی در خصوص تعیین تکلیف تعرفه‌ها
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر مکاتبات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه