مشارکت ۹۸ درصدی پزشکان با طرح نسخه الکترونیک
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد اسماعیل کاملی گفت: نسخه نویسی الکترونیک مسیر خوبی را طی می‌کند و به علت افزایش مراجعات در فصل زمستان تعداد نسخه ثبت شده نیز افزایش داشته است و ۹۸ تا ۹۹ درصد صدور نسخه الکترونیک داشته ایم، در ماه‌های دی و اسفند بین ۸ تا ۹ میلیون نسخه الکترونیک صادر شده است.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۱ میلیون نسخه الکترونیک داشته ایم در فصل بهار در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۵ تا ۶ میلیون نسخه الکترونیک در هر ماه داشتیم که در فصل زمستان این رقم به ۸ تا ۹ میلیون در ماه‌های دی تا اسفند رسیده است، مشارکت پزشکان در ماه‌های مختلف امسال تقریبا ثابت است، اما مراجعات بیماران متفاوت است، در فصول ابتدایی سال بار مراجعات بیماران کمتر و در زمستان بار مراجعات بیماران بیشتر است.

وی افزود: مشارکت پزشکان به رقم بالای ۹۸ درصد در کل سال رسیده و در برخی استان‌ها نزدیک به ۱۰۰ درصد است، ممکن است یک پزشک در یک روز ۱۰ نفر بیمار و روزی دیگر ۲۰ نفر بیمار داشته باشد و برای ما مهم است پزشکان همکار تعداد نسخ را الکترونیک ثبت کنند و میزان آمار نسخ نیز ماه به ماه سنجیده می‌شود، روند ثبت نسخ الکترونیک به شکلی است که پزشکان هر زمانی معاینه کنند حتی در روز‌های تعطیل قابل رصد شدن است و میزان ثبت روزانه نسخه الکترونیک در سامانه به طور کامل مشخص است.

به کزارش باشگاه خبرنگاران جوان کاملی در پایان در خصوص آمار نسخ الکترونیک در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال گفت: پارسال در فروردین تا اردیبهشت یک و نیم تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار نسخه الکترونیک صادر شده و در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ شمار نسخه الکترونیک به ۶ میلیون رسیده است، چون از ماه دی ۱۴۰۰ اجرای نسخه الکترونیک الزام قانونی داشته است و ما با یک جهش در صدور نسخه الکترونیک پس از دی ۱۴۰۰ مواجه هستیم.

پایان پیام/