خطر زیرزمینی شدن فروش اینترنتی دارو
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سازوکار‌های فرآیند فروش دارو از طریق سکو‌های اینترنتی موضوع برنامه امروز میز اقتصاد شبکه خبر سیما بود که با حضور مینا آژوغ سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و همچنین ارتباط تصویری با امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد بررسی شد.

مشروح گفتگو‌های این برنامه را در ادامه می‌بینید:

خانم آژوغ چرا این قضیه دو سه ماه پیش یک خبری آمد که چرا بحث مصوبه‌ای که مجموعه آقای سیاح اعلام کرده بودند این باطل است، حالا با اگر و اما‌هایی مواجه شده بود که این خبر را هم آقای حیدرمحمدی اعلام کرد رئیس سازمان غذا و دارو، علت چه بود؟

آژوغ: در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات زدایی داشتند چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه با آقای خاندوزی، آقای عین اللهی وزیر محترم بهداشت و درمان با وزارت اقتصاد مکاتبه‌ای داشتند مبنی بر این که ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد در صورتی که در خصوص حوزه دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوز‌های لازم و شاخص‌ها و استاندارد‌هایی که مدنظر وزارت بهداشت است که در آن جلسه هم مطرح شد و آقای دکتر محمدی ریاست محترم سازمان غذا و دارو مطرح کردند که طی ماه‌های آتی این موضوع را به سمت و سوی رگوله شدند و ایجاد دستورالعملی جهت عرضه دارو در بستر الکترونیک فراهم خواهند کرد یعنی منعی در واقع نه در وزارت بهداشت، نه در سازمان غذا و دارو مبنی بر این که پافشاری شود که این اتفاق نیفتد نیست، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که وزارت بهداشت دارد مبنی بر این که در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغ مقام معظم رهبری در راستای اجرای قوانین و وظایف ذاتی خودش می‌بایست هر فعالیتی را در این حوزه‌ها به سمت و سویی ببرد که رگوله شود و در واقع دو روز دیگر قرار باشد بحثی در زمینه سلامت مردم و خدایی نکرده آسیب و خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند از چنین اتفاقی که ممکن است بیفتد.

تقریباً یک سال و چهار ماه قبل چنین مصوبه‌ای هیئت دولت داده بود، عین در تبصره ۲ می‌گوید وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی را با رعایت اصل و چینا مهیا کند. تقریباً برج ۴ بوده یک سال و حدود بیش از ۴ ماه دارد می‌گذرد تازه الان ما داریم در چنین روزی داریم ساز و کارهایش را داریم با هم صحبت می‌کنیم تازه می‌گوید تا پایان سال این مهیا خواهد شد، علت این تأخیر چه بوده؟

آژوغ: با توجه به مصوبه‌ای که در آن تایم ابلاغ شده به وزارت بهداشت، مصوبه مذکور در واقع بحث توزیع را اعلام کرده.

 نه می‌گوید کسب و کار‌های اینترنتی هم می‌گوید؟

آژوغ: تعریف فروش شامل همه چیز می‌شود.

پس این کسب و کار‌های اینترنتی چیست اینجا؟

آژوغ: من اصلاً زنجیره تأمین را خدمتتان توضیح می‌دهم، ما قوانینی داریم.

 آقای سیاح صحبت‌های خانم دکتر را شنیدید؟

آقای سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد: بله خوشبختانه ایشان هم اذعان دارند که برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکو‌ها باید تنظیم گری بکنند، البته همچنان که خودتان گفتید بیش از یک سال و سه ماه تأخیر دارند، امیدواریم که هر چه زودتر این تأخیر را جبران کنند.

درباره این بحثی که می‌گویند توزیع بوده و بحث فروش نبوده مجموعه شما چه نظری دارد؟

سیاح : خیلی روشن است تبصره ۲ دولت همچنان که شما گفتید وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و اینها. این دیگر نیاز به تفسیر ندارد خیلی روشن است سکو‌های اینترنتی دارو را توزیع می‌کنند از تولید کننده یا از داروخانه به مصرف کننده نهایی. اینجا عزیزان غذا و دارو باید تنظیم گری بفرمایند همچنان که خانم دکتر گفتند و تنظیم گری کنند و بگویند به چه نحو مثلاً کجای فرآیند باشد مسئول فنی، چه جوری تأیید کند، چه جور بیمار توجیه شود که چه جوری بخورد، صبح بخورد، شب بخورد، تداخل دارو نداشته باشد و هزار و یک مسئله دیگر این‌ها دیگر تخصص سرکار خانم دکتر و عزیزان غذا و دارو است، اما این که فروش چیست و توزیع چیست جسارتاً تخصص عزیزان کسب و کاری است اجازه بدهند هر کس کار خودش را بکند همه با هم باید کاری کنیم که سیاست کلی دولت همچنان که معاون اول چند دقیقه قبل گفتند سیاست دولت این است که.

نظر هیئت مقررات زدایی؟

سیاح: اصلاً چه شد که هیئت وارد شد، سکو‌ها آمدند و شکایت کردند، گفتند که این عزیزان غذا و دارو نه تنظیم گری می‌کنند نه می‌گذارند ما کار کنیم، ما این‌ها را خواستیم گفتیم چرا نمی‌گذارید این‌ها کار کنند، تنظیم گری نکردید، طبق قانون نص صریح قانون می‌گوید جایی که حکومت تنظیم گری نکرده حق ندارید جلوی کاسبی کسی را بگیرید، البته کاسبی حساسی همچنان که معاون اول گفتند بالاخره بهداشت و سلامت و این‌ها خیلی حساس است قبول است، ولی خب زودتر بروید تنظیم گری اش کنید، به خانم آژوغ و عزیزان غذا و دارو عرض می‌کنم، جلوی سرنوشت نایستید، سرنوشت کسب و کار‌ها سکویی شدن است، داروخانه مال قرن چهاردهم بود که تمام شد الان قرن پانزدهم هستیم الان ۱۴۰۲ هستیم. همچنان که عزیزان تاکسی تلفنی چند سال پیش نتوانستند جلوی تاکسی‌های تلفنی را بگیرند داروخانه‌ها هم نمی‌توانند جلوی سکو‌ها را بگیرند، به جای این که جلوی آن‌ها را بگیرید بیایید تنظیم گری کنید، همچنان که خدمات تاکسی اینترنتی بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد، مردم راحت ترند، راضی ترند، توزیع سکو هم بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد، نظارت پذیرتر است، اگر همچنان بخواهند مثل یک سال و خرده گذشته مقابل این جریان بایستند، خدایی نکرده این زیرزمینی می‌شود و آن وقت نمی‌شود رویش نظارت کنند. خواهش می‌کنم به مصوبه دولت عنایت کنند، اجرا کنند و تسلیم سرنوشت شوند، هر چه بخواهند مقابل سرنوشت بایستند خدایی نکرده سرنوشت منتظر آن‌ها نمی‌ایستد و به سمت زیرزمینی و دور زدن آن‌ها جلو می‌رود.

یک صحبتی است که چند وقت پیش رئیس سازمان غذا و دارو گفت همین مصوبه‌ای که داشتید حالا ابطال بگوییم با چالش مواجه شد، به نوعی یک سوال بزرگ جلویش ایجاد کرد، آیا می‌توانستند این مصوبه‌ای را که ما داریم بگویند ابطال یا نه ابطال کار دیوان عدالت اداری است؟

سیاح: بله اگر با عزیزان حقوقی مشورت می‌کردند همچنین جمله‌ای به کار نمی‌بردند مصوبه هیئت مقررات زدایی اولاً هیئت مقررات زدایی یک هیئت فراقوه‌ای است یعنی نماینده دادستان کل، نماینده سازمان بازرسی، نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور، دو تا نماینده مجلس در آن هستند و این طور نیست که یک جایی بتواند به راحتی مصوبه اش باطل نمی‌شود فقط دیوان عدالت می‌تواند باطل کند که تازه آن هم در قانون جدید تأسیس این حتی از دیوان هم این امکان گرفته شده و دارد گرفته می‌شود به طور قانونی البته ما دنبالش نبودیم ما مطیع قانونیم، می‌خواهم بگویم که ابطال مصوبه دولت این طوری نیست که اگر مشورت می‌کردند یک چنین جمله‌ای را نمی‌گفتند.

الان سازمان غذا و دارو از این تاریخ باید چکار کند طبق قانون؟

سیاح: اولاً مصوبه هیئت وزیران را اجرا کنید و تنظیم گری کنید اگر شما صلاح می‌دانید تنظیم گری سخت باشد، تنظیم گری سخت کنید، اگر صلاح می‌دانید با هر پیکی که دارو می‌برد یک مسئول فنی هم بنشیند و با او برود، سختش کنید، اینجور چیز‌ها تخصص غذا و دارو است.

خانم آژوغ می‌توانید راحت صحبت کنید تصویر و صدا دارید، تا اینجا چه صحبتی دارید بابت این تنظیم گری چکار کردید؟

آژوغ: من راستش تعجب می‌کنم از مواردی که آقای دکتر سیاح می‌فرمایند، بحث در واقع این که فروش را بگذارید، توزیع را بگذارید برای ما در واقع استنادی که سازمان غذا و دارو می‌آورد استناد شخصی. تفسیر توزیع با قانون است آقای دکتر قانون را ما براساس استناد قانون، من همین الان ۴ تا قانون خدمتتان می‌گویم، استنادی که من دارم می‌کنم. صحبتی که در زمینه توزیع است و این که من این چالش را من نمی‌دانم چرا ما می‌خواهیم این موضوع را به سمت و سویی ببریم که یک سال و ۴ ماه گذشته است کاری انجام ندادیم در صورتی که ما بار‌ها و بار‌ها ما ۴ تا استناد داریم ۴ تا استناد حقوقی مبنی بر این که قانون تعزیرات حکومتی هر جا شما چه سایت قوانین چه در گوگل سرچ کنید قانون مواد خرد. در خصوص قانون مواد خوراکی و آشامیدنی قانون اختصاصی وزارت بهداشت از سال ۱۳۳۴ این قانون مصوب شده و اصلاحات بعدی داشته قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تفسیر توزیع را به صراحت بیان کرده که توزیع از شرکت پخش به داروخانه است. ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند داده پیام بحث داده پیام برای عرضه دارو منع است، منع قانونی دارد همین الان عرضه دارو در حال حاضر که باز هم اگر بحث این است که آقای دکتر سیاح می‌فرمایند که مصوبات هیئت مقررات زدایی فراقوه‌ای است ما هم استنکافی نکردیم به آن قولی که ریاست محترم سازمان در جلسات هیئت مقررات زدایی دادند بر آن هنوز هستیم و این دستورالعمل ان شاءالله ابلاغ خواهد شد.

چه زمانی ابلاغ خواهد شد؟

آژوغ: تا آخر سال ابلاغ خواهد شد، چون زیرساخت‌های لازم هست.

زیاد نیست خانم آژوغ؟

آژوغ: بحث فروش یک قرص نان در فضای مجازی با یک قرص خوراکی یا داروی خوراکی و شربت زمین تا آسمان فرق دارد، شما فرمویدی یکسری از موارد را اینجا اشاره کردید کاش این موارد چک می‌شد، مزایایی که فرمودید مثلاً عدالت در توزیع و تسهیل در دسترسی، صرفه جویی در زمان، جلوگیری از هزینه‌ها هیچ کدام این‌ها در واقع اثبات شده نیست.

شما الان در خانه تان یک قرص می‌خواهید، یک نسخه‌ای دارید یا هر چه دارید تا بخواهید از جنوب شهر بلند شوی بیایید تا داروخانه ۱۳ آبان کلی با تاکسی و اتوبوس و مینی بوس سوار شوید، با این کار راحت می‌آید در خانه تان؟

آژوغ: شما الان تسهیل در دسترسی، عدالت در توزیع، اصلاً عدالت در توزیع در واقع برای حوزه دارو با ادبیاتی که در واقع در عامه جاری است اصلاً قابل مقایسه نیست یعنی باید تعریف کامل و جامعی از این موضوع داشته باشیم، تسهیل در دسترسی به چه در واقع تبعاتش را می‌خواهیم به چه سمت و سویی ببریم، ما می‌خواهیم تحت هر شرایطی آسان به دارو برسیم، اتفاقاً این عیب است، آقای حسینی بای، بحث سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را شما یک مطالعه بفرمایید تاکید ایشان مبنی بر این است که در واقع القا مصرف در دارو به هیچ عنوان نباشد، این تسهیل در دسترسی را که شما جزو مزایای پلتفرم ما می‌گذارید.

این چرا از جای دیگری شما سند دارید می‌آورید؟

آژوغ: اینقدر آسان دسترسی ایجاد می‌شود یعنی من منظورم این است که باید ساز و کار به سمت و سویی باشد که این دید نباشد که در همین الان اتفاقی که در پلتفرم‌ها می‌افتد تسهیل در دسترسی ایجاد کرده که این تسهیل در دسترسی خوب نیست در حوزه دارو واقعاً.

این که یک جایی دیگر صحبتی دیگر را بخواهید بیاورید اینجا بگذارید، که اصلاً این دیگر مصرف دارو یک بیماری که واقعاً شدیداً نیاز دارد به این دارو دکتر هم گفته این چه جوری بحث القا چه جوری می‌شود، نیاز دارد؟

آژوغ: متأسفانه اتفاقی که دارد می‌افتد اصلاً بحث بیمار واقعی نیست، بحث این است که القا مصرف را خوددرمانی را داریم پیش می‌بریم، شما همین الان در همین برگه که هست برگه را برعکس کنید.

الان من مثلاً سرما خوردم دکتر هم به من می‌گوید آقا استامینوفن می‌خواهم بگویم آقا اینترنت برای من بیاور. این برای کسانی است که مثلاً بیماری‌های خاص آن‌هایی که بیمار سرطانی هستند، خیلی ما بیمار خیلی ما نیاز، به جایی که آن با آن توان جسمی اش برود داروخانه این دارد کار را برایش تسهیل می‌کند.

آقای سیاح نظر شما درباره صحبت‌های خانم آژوغ چیست؟

سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد: برخی عزیزان همچنان که می‌فرمایند به قانون ۱۳۳۴ چند سال می‌شود، ۱۵ سال پیش گفتند دفترچه بانکی حذف شود همه چیز باید در این کارت و مردم در این کارت حساب‌های مالی شان را حفظ کنند، آن موقع عزیزان سنتی که در ۱۳۳ و خرده‌ای بودند گفتند وای چه می‌شود چه طوری مردم بدون دفترچه حساب و کتابشان را حفظ کنند بدون دفترچه از کجا می‌دانند چقدر پول ریخته چقدر نریخته، دارید به هم می‌ریزید همه چیز را، سرکار خانم آژوغ و عزیزان غذا و دارو بیایید به سال ۱۴۰۲ سرنوشت دارد می‌گوید کسب و کار‌ها دارد سکویی می‌شود، شما اگر جلویش بایستید خدایی نکرده زیرزمینی می‌شود، زیرزمینی نکنید این کار را، همچنان که عزیزانی که فکر می‌کردند دفترچه بانکی همه چیز است و بدون دفترچه نمی‌شود حساب و کتاب‌ها را نگه داشت و الان ببینید مردم چه جوری دارند حساب و کتاب می‌کنند در گوشی و کارت بانکی، همچنان خواهش می‌کنم اطلاعات و نگاهتان را به روز کنید، اقتصاد امروز و کسب و کار امروز سکویی دارد می‌شود چه بخواهید چه نخواهید، سازمان محترم غذا و دارو سازمان حمایت از منافع داروخانه دار‌ها نیست، سازمان حمایت از منافع ملی است، لطفاً به سلامت کشور و سلامت عموم نگاه کنید. وقتی که با سکو دارو توزیع می‌شود به روشنی شما می‌توانید بسیار بیشتر از وضع سنتی و کاغذی و آنالوگ موجود نظارت کنید، می‌توانید دانه دانه قرصی که از لحظه تولید تا لحظه‌ای که از گلوی بیمار پایین می‌رود کنترلش کنید. سکو به شما ابزار نظارتی می‌دهد.

آژوغ سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت: فکر کنم آقای سیاح اصلاً اطلاعاتی از ساز و کار عرضه دارو ندارند ما اصلاً چیزی به نام عرضه کاغذی دارو نداریم، آقای دکتر پرونده الکترونیک سلامت کاملاً در جریان هستید فقط بحث فیزیک است که ما بحث مخالفتی با بستر اینترنت نداریم همین الان کل فرآیند عرضه دارو از واردات ماده اولیه اش گرفته، از تولید ماده اولیه اش گرفته تا فینیش بروداکت تا توزیع، تا عرضه در بستر الکترونیک ابرسامانه تی تی‌ای سی که در واقع کل این فرآیند در حال حاضر رصد می‌شود، ما نگرانی که داریم آقای دکتر اتفاقاً نگرانی ما بحث سلامت و نگاه ما اصلاً نگاه داروخانه داری نیست که شما همچنین موردی را می‌فرمایید، نگاه ما نگاه سلامت است، اولویت مان اولویت سلامت است و به تنها چیزی هم که توجه نمی‌کنیم این مورد است و این برداشت من می‌شود که حمایت می‌شوند پلتفرم‌هایی که به جای این که صبر کنند زیرساختی ایجاد شود، شرایط مناسب فراهم شود، مسئولیت این موضوع را شما می‌پذیرید آقای دکتر تا زمانی که رگوله شود این پلتفرم‌ها ادامه بدهند و هر اتفاقی برای مردم بیافتد بیافتد، دو روز دیگر باید در دستگاه قضایی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت پاسخگو باشد.

سیاح: من مسئولیت نمی‌پذیرم که سازمان غذا و دارو یک سال و خرده‌ای مصوبه دولت را اجرا نکند. لطفاً اجرا کنید این مصوبه دولت را، لطفاً جلوی سرنوشت نایستید.

آژوغ : وقتی شما قوانین استنادتان برای قوانین این می‌شود، چون در سال ۱۳۳۴ شروع این قوانین بوده و باید کنار گذاشته شود معلوم است دیگر شما اصلاً قوانین را کامل کنار می‌گذارید و قانون فقط هیئت مقررات زادیی را. همین چند سال اخیر به روز شده و شروعش سال ۱۳۳۴ بوده در واقع ما استنادی هم که می‌کنیم آن توزیعی که در آنجا اتفاق افتاده در سال‌های بعدی کلمه تعریف توزیع در آنجا هم هست من منظورم این است که اگر استناد سازمان غذا و دارو دارد بر مبنای قانون است فقط بر مبنای نظر شخصی نیست این را خواهشاً در موارد مختلف، چون تکرار مکررات است در برنامه‌های متعدد، این موضوع همه اش تکرار می‌شود واقعاً استنادات استنادات قانونی باشد.

الان از اینجا به این طرف، گفتید ۴ ماه دیگر، ۲۰ روز دیگر این سکو‌ها آماده می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد، فرض کنید آخر اسفند است و ما آمدیم سراغ تان چه اتفاقی می‌افتد، مردم چطور می‌توانند دارو بگیرند، این را چه کسی می‌دهد بدهد داروخانه، کجا؟

آژوغ: الان بحث تقاضای مردم به یک ساز و کار دیگری است، بحث تقاضای پلتفرم هاست و در واقع هر بستر الکترونیک. ما دستورالعمل و آیین نامه مربوطه را آماده می‌کنیم تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد فعالیتی داشته باشد و تمایل داشته باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوز‌های لازم را می‌بایست از ما بگیرد.

این دارو را از داروخانه می‌گیرد، با تأیید داروخانه؟

آژوغ: بله

این‌ها به عنوان یک واسط می‌شوند که حالت پشتیبانی دارو را برسانند به دست مصرف کننده، پس این سکو‌ها دخالتی در بحث خود پزشکی و این‌ها ندارند، درست است؟

آژوغ: در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.

آنجا بحث نظارت چه هست که در این چرخه از دارو خارج نشود؟ نظارت که این دارو که از داروخانه گرفت؟

آژوغ: درهمین بستر به صورت الکترونیک.

همه این موارد دیده شده؟

آژوغ: بله همه این موارد دیده شده است.

اگر چنین باشد زیاد نیست یک کمی زیاد نیست تاریخ ۴ ماه و ۲۰ روز نزدیک به ۵ ماه؟

آژوغ: چون بستر الکترونیک و بحث متفاوت است یعنی نوشتن یک پلتفرم نیست یا یک ساز و کار.

یک سال و ۴ ماه از آن طرف هم وقت داشتید از این طرف هم حالا ۵ ماه؟

آژوغ: یک سال و ۴ ماه مال توزیع بوده که همین الان آماده است.

یک سوال به صراحت بگویید سازمان غذا و دارو شاید من اشتباه برداشت کنم موافق است با این کار، چون شاید دل خوشی ندارد با اینترنتی شدنش؟

آژوغ: اتفاقاً ما در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت کاملاً موافق شفافیت موضوع هستیم یعنی اصلاً هیچ مخالفتی ما در زمینه شفافیت نداریم، شفافیتی که همراه با رگولاتوری باشد.

بحث شفافیت نیست، بحث عرضه اینترنتی است؟

آژوغ: اصلاً بحث عرضه اینترنتی بستر اینترنت در واقع یک بستری است که کاملاً شرایط را به سمت شفافیت می‌برد یعنی علاوه بر ادعا ما نیز این موضوع را قبول داریم و بستر الکترونیک را قبول داریم، اما با ساز و کار قانونی.

آقای سیاح صحبت پایانی شما را می‌شنویم؟

سیاح: خوشبختانه همچنان که سرکار خانم دکتر فرمودند توزیع و فروش دارو به وسیله سکو‌ها را قبول دارند می‌خواهم خواهش کنم از شما و دولت از سرکار خانم خواهش کنیم که هر چه زودتر این را عملیاتی کنند، چون کسب و کار‌ها نمی‌ایستند، سرنوشت نمی‌ایستد که سازمان غذا و دارو چه وقت این کار را خواهد کرد، دارد جلو می‌رود خدایی نکرده اگر سریعتر این ابلاغ را عملیاتی نکنند و نیایند در این نظارت در این چیزی که وجود دارد و نمی‌شود که انکارش کرد خدایی نکرده زیرزمین‌تر می‌شود بروید در اینستاگرام.

اگر این چهار ماه و ۲۰ روز رد شد سازمان غذا و دارو به فرض مثال می‌زنم نتوانست این کار را انجام دهد از لحاظ قانونی چه می‌شود؟

سیاح: می‌توانند، چون بحث سلامت است باید بالاخره به آن‌ها فرصت دهیم، چون چیز مهمی است نمی‌شود خیلی زور گفت.

قانون چه می‌گوید در این زمینه؟

سیاح: قانون می‌گوید مصوبات هیئت مقررات زدایی لازم الاجراست و دادستان محترم عضو هیئت مقررات زدایی است و تکالیفی دارد برای این که نظارت کند بر مصوبات هیئت و همین طور دو نماینده مجلس، ولی نمی‌خواهیم این کار به آنجا بکشد خودشان  گفتند که انجام می‌دهند و دولت در این زمینه دارای یک رأی است.

خانم دکتر صحبت پایانی این که هم شما و هم آقای سیاح قبول دارند که کار باید اینترنتی باشد، اما در شکل و این که با سرعت بروید جلوتر؟

آژوغ: من خواهشی که دارم واقعاً سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت اصلاً اولویت سلامت مردم بوده و هست، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که این است که هر کسی که هر دارویی را بخواهد ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و این که این ساز و کار که سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود خواهشی که از بزرگواران دارم این هجمه ها، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست.

مجری: بله سلامت مردم در اولویت است، آن داروی که داده می‌شود حتماً باید با نظر پزشک و داروخانه باشد، اما این کسب و کار‌های اینترنتی هم باید تسهیل شوند، دارو سریعتر و آسان‌تر به دست مردم برسد. خبرگزاری صدا و سیما

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.