حکایت تلخ تعرفه پزشکی  مراکز دولتی
بخش اول خروج بخش زیادی از پزشکان از گردونه ارائه خدمت و یا بروز رفتارهای غیرمتعارف و خلاف قانون ازجمله دریافت وجه خارج از چارچوب تعریف شده و ... را بدنبال داشته است.

و بخش دوم نیز حذف یا طولانی شدن نوبت دریافت  برخی از خدمات قابل ارائه مراکز دولتی می باشد.

 بعنوان مثال وقتی فقط هزینه کاغذ مصرفی برای  چاپ گزارش هولتر ریتم از کل تعرفه در نظر گرفته شده برای این خدمت بیشتر است ارائه این خدمت نه تنها برای بیمارستان خودگردان درآمدزا نیست بلکه هزینه‌بر هم هست لذا وقتی دستگاه مربوطه آسیب می بیند امکان خرید جایگزین وجود نداشته و به مرور این خدمت حذف می شود.

متاسفانه طی سالیان اخیر وزارت بهداشت که در تامین مخارج بیمارستانی دچار مشکلات جدی بوده است به جای پیگیری معقول برای ترمیم تعرفه از مراجع تصمیم‌گیر اصلی با دست اندازی به حق الزحمه پزشکان به نوعی خودزنی کرده است.

تدوین روش پرداخت پلکانی و کسر حدود 70 درصد از کارانه پزشکان غیرتمام وقت شاغل در مراکز دولتی، پزشکان زیادی باسال ها تجربه کاری را از چرخه ارائه خدمات درمانی وآموزشی حذف کرد.

جدول زیر نمونه ای ازنتیجه تصویب آن تعرفه‌ها و اعمال دستورالعمل پرداخت پلکانی برای پزشکان غیر تمام وقت مراکز دولتی است.

Screenshot_20231125-135856_Word.jpg 78.14 KB


چند مثال از جدول فوق: 

پزشک فوق تخصص جراحی قلب بابت جراحی قلب باز بیماری در دی ماه 1401مبلغ حدود 630هزار تومان آبان 1402دریافت کرده است.   

پزشک فوق تخصص قلب که نیمه شب بصورت اورژانس خود را بر بالین بیمار بدحال با سکته حاد قلبی رساند و برای آنژیوگرافی و گذاشتن استنت قلبی اقدام کرده 10ماه بعدحدود 620هزارتومان دریافت کرده است.

به پزشک فوق تخصص آریتمی بابت تعبیه پیس میکریا باتری قلبی (با بیش از یک ساعت کار با لباس سنگین سربی و در معرض اشعه) مبلغ 255هزارتومان و بابت آنالیز آن در درمانگاه بعداز 10ماه کمتر از 13 هزار تومان پرداخت شده است.

پایان پیام/