ثبت شیرخشک در سامانه تیتک الزامی است
 به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدر محمدی گفت: داروخانه‌هایی که ثبت شیرخشک در سامانه تیتک را انجام ندهند سهمیه تعلق نمی گیرد.

وی افزود: به علت تحریم‌های ظالمانه در ماه‌های ابتدایی سال برای انتقال ارز مورد نیاز به ذی نفعان مشکل داشتیم و همین موضوع باعث شد چند ماه در تأمین شیرخشک با مشکل مواجه شویم، اما اکنون با دو برابر شدن تولید به شرایط پایدار رسیده ایم و همین ماه در بازار شاهد اثر آن خواهیم بود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه ثبت شیرخشک در سامانه تیتک از ۲۰ مهر الزامی شده است گفت: با روند جدید تأمین شیرخشک و ثبت در سامانه، مردم دیگر مشکلی برای تأمین شیرخشک نخواهند داشت و امیدواریم در سطح عرضه هم شاهد آن باشیم.

به گزارش سلامت نیوز محمدی در پایان با تاکید به الزام همه داروخانه‌ها برای ثبت عرضه شیرخشک در سامانه تیتک اضافه کرد: بیشتر داروخانه‌ها ثبت در سامانه را انجام می‌دهند و به داروخانه‌هایی که ثبت را انجام ندهند شیرخشک اختصاص نخواهد یافت. 

پایان پیام/