سند ملی سالمندان یک برنامه جامع برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نشست هم اندیشی پیرامون اجرایی سازی سند ملی سالمندان با حضور محمد اسماعیل مطلق و نمایندگان معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت برگزار شد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در این نشست بر ضرورت اجرایی‌سازی سند ملی سالمندان تاکید کرد و گفت: سند ملی سالمندان یک برنامه جامع برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در کشور است و باید با جدیت پیگیری شود، برای اجرایی سازی این سند نیازمند همکاری همه دستگاه های ذیربط هستیم.

وی لزوم تخصیص اعتبارات کافی، ضرورت جلب مشارکت دستگاه های ذیربط، نیاز به توسعه زیر ساخت های مورد نیاز سالمندان و اهمیت آموزش و آگاه سازی جامعه در مورد حقوق سالمندان را از موارد مهمی عنوان کرد که برای اجرایی سازی سند باید به آنها توجه شود.

به گزارش وبدا در این نشست نمایندگان معاونت‌های درمان، بهداشت، آموزشی، توسعه، حقوقی و امور مجلس، خیرین، سازمان غذا و دارو، سازمان بیمه سلامت و دبیرخانه شورای عالی بیمه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دست اقدام حوزه خود، در زمینه سالمندی پرداختند.

پایان پیام/